ABP en PGGM: geen indexatie

ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhogen de pensioenen niet met de gemiddelde stijging van de lonen. Als gevolg van de kredietcrisis hebben de pensioenfondsen voor ambtenaren en voor de zorgsector onvoldoende vermogen om de pensioenen van werkenden en gepensioneerden te indexeren. Beide pensioenfondsen zullen de premies echter niet verhogen. Lees verder

ABP krijgt deelnemersraad

In november 2003 kwam de Raad van Advies van ABP voor het laatst bijeen. Dit was het gevolg van een ook door de raad zelf aanvaard bestuursvoorstel om deze raad in 2004 te vervangen door een wettelijke deelnemersraad, uitsluitend bestaande uit vertegenwoordigers van de werknemers en van de gepensioneerden. In de oude Raad van Advies zaten eveneens vertegenwoordigers van de werknemers en gepensioneerden, maar de helft van de leden bestond uit vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers. Lees verder

Pensioentoezicht onvoldoende

Bestuursvertegenwoordigers van ABP en NBP confronteren elkaar in een rendez-vous in Amersfoort.
De Stichting Pensioenfonds ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, zochten elkaar op om van gedachten te wisselen over het Herstelplan van ABP. Lees verder