Medezeggenschap: voldoende kandidaten

Wijzigingen in de pensioenwetgeving hebben gevolgen voor de medezeggenschap.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zijn deze zaken nu geregeld bij ABP en wat verandert er vanaf 1 juli 2014?

Bestuur huidige situatie
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers en namens de werkgevers. De leden worden benoemd door de vakcentrales voor overheids- en onderwijspersoneel en werkgeversorganisaties.

Toezicht huidige situatie
Het toezicht op het bestuur vindt plaats door 3 onafhankelijke deskundigen.

Medezeggenschap huidige situatie
De deelnemersraad bestaat uit 36 personen: 21 vertegenwoordigers van werknemers en 15 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De werkgeversraad bestaat uit 21 personen.
De leden van de deelnemersraad worden benoemd door de vakcentrales voor overheids- en onderwijspersoneel en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.
De deelnemersraad en werkgeversraad brengen advies uit over de voorgenomen besluiten van het bestuur.

Bestuur vanaf 1 juli 2014

medezeggenschap-nieuwe-situatie Pensioengerechtigden krijgen hun eigen vertegenwoordigers in het bestuur. De pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan dragen kandidaten voor die namens hen in het bestuur komen.

Toezicht vanaf 1 juli 2014
In de Raad van Toezicht zitten 5 onafhankelijke leden. Deze 5 personen worden bindend voorgedragen door het Verantwoordingsorgaan. Naast het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij het bestuur moet de Raad van Toezicht onder andere goedkeuring geven bij de benoeming en het ontslag van bestuursleden, het beloningsbeleid, het jaarverslag en de jaarrekening.

Medezeggenschap vanaf 1 juli 2014
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 personen: 19 vertegenwoordigers van werknemers, 13 namens pensioengerechtigden en 16 vertegenwoordigers van werkgevers.
De vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan worden gekozen via verkiezingen.
Het Verantwoordingsorgaan heeft een adviestaak, maar draagt daarnaast de leden van de Raad van Toezicht bindend voor. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan jaarlijks het bestuur

Onder het motto “Eendracht maakt macht”, is besloten een gezamenlijke kieslijst uit te brengen onder de naam “Onafhankelijk Samenwerkingsverband Gepensioneerden Overheid en Onderwijs”. De kieslijst bestaat uit de volgende belangenverenigingen:
NPB (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen www.pensioenbelangen.nl
KVEO (Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht) www.kveo.nl
BPPol (Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie) www.bppol.nl
VG-Schiphol Vereniging Gepensioneerden Schiphol) www.vgschiphol.nl
VNol (Vereniging van Nederlandse Oud-Loodsen) www.vnol.nl

Op de kieslijst komen 14 kandidaten, waarvan 7 NBP, 4 KVEO , 3 BPPol. Verdeling:
Plaats 1, 4, 6, 8,10,12 en 14 NBP, plaats 2, 5, 9 en 13 KVEO, plaats 3, 7 en 11 BPPol.

Momenteel hebben we voldoende kandidaten. Eind deze week zullen we die middels de website aan u voorstellen.

De deadline aanmelding kandidaten was 16 januari (erg kort dag), de lijst met de voorgedragen kandidaten is door NBP op 15 januari bij ABP ingediend. De verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 28 maart. Alle bijzonderheden kunt u ook vinden op www.ABP.nl

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:

Uitgebreide informatie, inschrijfformulier en voorwaarden kunt u vinden op de site van het ABP: www.abp.nl
U kunt ook gebruik maken van dit inschrijfformulier.

Wij rekenen op u, de tijd dringt. Voor woensdag moeten de inschrijvingen door ons zijn verzameld en worden ingeleverd bij het ABP.

Alle belangrijke momenten op een rij

Vóór 17 januari 2014 kunt u zich kandidaat stellen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan. In maart 2014 vinden de verkiezingen plaats waarbij u uw stem kunt uitbrengen op uw favoriete kandidaat of kandidatenlijst. De belangrijkste momenten hebben wij overzichtelijk voor u op een rij gezet.
belangrijke-momenten

Bron: www.abp.nl

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailDelen