NBP distantiëert zich van opvattingen SER-voorzitter Wijffels over AOW en pensioenen

Pensioenbond NBP distantiëert zich van opvattingen SER-voorzitter Wijffels over AOW en pensioenen

Scheidend voorzitter Herman Wijffels van de Sociale-Economische Raad neemt alvast een voorschotje op zijn komende vertrek op 64-jarige leeftijd. Hij denkt na over een nieuwe baan, omdat hij zich “te jong” vindt om met werken te stoppen. Wijffels berijdt bij gelegenheid van zijn vertrek nog weer eens de intussen gemeengoed geworden stokpaardjes: “aanvullend” verplichte deelneming in een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds is uit de tijd, gepensioneerden worden hoe langer hoe rijker, de pensioengerechtigde leeftijd moet omhoog en de AOW moet worden gefiscaliseerd.

De NBP distantiëert zich van de opvattingen van de scheidende SER-voorzitter (Volkskrant 19 januari, pagina 9). De bond vindt dat de te pas en te onpas bereden stokpaardjes onrust zaaien en bij de groter wordende groep van gepensioneerden verontrusting over hun toekomstige pensioenen wekken.
Gepensioneerden en AOW-ers hebben ook rechten”, vindt de bond.

Kennelijk behoort Wijffels tot dé bevoorrechte groep (aanstaande) gepensioneerden. Hij ziet over het hoofd dat die gepensioneerden een minderheid vormen die zich de weelde van een goed pensioen kan veroorloven. Wijffels heeft blijkbaar het rekensommetje vergeten dat ½ procent van 1000 minder opbrengt dan een ½ procent van 10.000 of meer.
Hetzelfde geldt voor het pleidooi van fiscalisering van de AOW-uitkeringen. Gemakshalve wordt vergeten dat 65-plussers óók loon- en inkomstenbelasting betalen over hun pensioen en AOW en zo dus ook al bijdragen aan de algemene middelen, i.c. meebetalen aan de AOW.
Twee maal het zelfde inkomen belasten is te veel van het goede”, aldus de bond.

De bond dringt daarom aan op een nationaal debat over pensioenen, om daarin af te rekenen met kennelijk vastgeroeste misverstanden over “rijke” en “arme” gepensioneerden en “jongeren” en “ouderen”.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailDelen