Verschenen in de Oud-Rotterdammer van week 36

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, de NBP, zal deze maanden regelmatig in De Oud-Rotterdammer schrijven over vele zaken van belang voor de vijftigplusser. De NBP bestaat sinds 1919 en is sindsdien actief voor iedereen, die pensioen zal ontvangen of ontvangt. De NBP is opgericht om te strijden voor een goed pensioen, zodat gepensioneerden geen arme, oude dag meer hebben, zoals voor 1940 gebruikelijk; zij waren afhankelijk van hun familie of van de bedeling.

De NBP is in deze periode uitgegroeid tot een brede organisatie, zonder banden met vakbonden, werkgevers of politieke partijen. Het succes van de NBP is dat pensioen een van de meest geslaagde verworvenheden van de twintigste eeuw is geworden. Mede dankzij de strijd van de NBP is in Nederland na 1945 de AOW ingevoerd en het aanvullende pensioen voor werknemers sterk uitgebreid. De AOW en dit pensioen hebben een einde gemaakt aan de armoede van de gepensioneerden voor 1940.

De NBP was in de jaren ‘50 en ‘60 een grote organisatie, die actief bleef strijden om de pensioenen te verbeteren. In de jaren ‘90 werden de aanvullende pensioenen voor veel werknemers verbeterd, zodat het ideaal van de NPB was bereikt. Pensionering betekende voor bijna alle deelnemers geen armoede of grote achteruitgang in welvaart meer. De unieke combinatie in Nederland van AOW en het aanvullend pensioen voor werknemers geeft goede resultaten bij lage kosten. Toch wordt deze combinatie nu bedreigd. Daarom strijdt de NBP hard om de goede resultaten te behouden en waar nodig het systeem.

Een fatsoenlijk pensioen of het voortbestaan daarvan zijn helaas niet vanzelfsprekend. In de wereld gaat niets vanzelf. Alles wat voor ons nu zo alledaags is, zoals de betaalbare gezondheidszorg, het uitstekende onderwijs, betrekkelijke rust en veiligheid in ons land en dus ook het pensioen, moeten steeds opnieuw worden bevochten. Daarvoor zijn organisaties als de NBP nodig. Het hoofddoel van de NBP is duidelijk, de belangenbehartiging van iedereen, die met pensioen is of met pensioen gaat. Op welke wijze doet de NBP dit?

De NBP is in samenwerking met de andere verenigingen van gepensioneerden zeer actief in de discussie met politici, werkgevers, toezichthouders, zoals DNB en AFM en ook de wetenschappers. Het doel van deze discussie is om de voordelen van ons pensioenstelsel voor de huidige en toekomstige gepensioneerden te behouden. Een goed pensioen is een grote verworvenheid van de Nederlandse samenleving. Dit stelsel houdt de ouderen uit de armoede en daarmee uit de afhankelijkheid. Dat is het eerste onderdeel van belangenbehartiging.

De NBP zal over deze discussie in De Oud-Rotterdammer schrijven. Wij houden ons aan de feiten en schrijven op een nuchtere en begrijpelijke manier. Zodat u zelf kunt beoordelen wat er waar is van al die verhalen over ons pensioen, de kosten van de vergrijzing, de onbetaalbaarheid van de AOW, de achterblijvende indexatie en de kortingen van de pensioenen.

Het tweede onderdeel van belangenbehartiging is om leden te helpen bij problemen met hun pensioen. Wij helpen de leden in het vragen en krijgen van aandacht van de pensioenfondsen voor hun problemen. De fondsen, waarin de NBP in het bestuur of op andere wijze is vertegenwoordigd, werken nu aan het voorkomen van deze problemen, die wij dankzij de vragen van onze leden naar voren hebben gebracht.

Het derde onderdeel van belangenbehartiging is de leden voordelen te bieden op diensten, zoals de ziektekostenverzekering en schadeverzekeringen. Bij het aanbieden van deze voordelen kijkt de NBP niet alleen naar de premie, maar ook naar de kwaliteit van de dienstverlening. Is deze dienstverlening voldoende gericht op senioren? Onze deelnemers besparen hierdoor meer dan de contributie van de NBP hen kost, namelijk € 30 per jaar.

De NBP heeft in het verleden veel bereikt, ook in de huidige situatie bereikt de NBP steeds meer. Hierbij geldt wel de macht van het getal, hoe meer leden, hoe beter naar ons geluisterd wordt.

De NBP biedt belangenbehartiging aan voor iedereen, die pensioen heeft of zal krijgen, en het lidmaatschap heeft ook directe voordelen. Wij hopen dat u onze artikelen met belangstelling zal lezen en nodigen u gaarne uit lid te worden van de NBP. Wellicht wilt u onze website bezoeken, www.pensioenbelangen.nl of bel 070-3601921.