Best lid van de NBP,

Een vaak gestelde vraag is waarom de landelijke pers zo weinig aandacht aan pensioenen besteedt. Als de pers dat doet, is het vaak de verkeerde aandacht.
Ik hoop dat het volgende daarom goed nieuws is.

Aanstaande zaterdag om 19:05 is bij KASSA, NPO1 een speciale aflevering over de indexatie van pensioenen. Deze aflevering is naar aanleiding van de overhandigde petitie van SVEEP op 27 oktober.

20211028 BordSVEEP mensen

Sinds begin dit jaar werkt de NBP samen met zes andere organisaties, zie bijgevoegde foto, in SVEEP. Veel steun kreeg de actie van Ad Flipse van de Vereniging Woekerpolis en Stef Smit van Consumenten Claim, alsmede van KBO-Brabant.
Ook Corrie van Brenk, de dame in het midden, laat ons ondanks dat ze 50Plus moest verlaten, niet in de steek. Zij blijft voor ons vechten net als uw voorzitter van de NBP-ledenraad Wilma Berkhout, de dame geheel links op de foto.

Afgelopen woensdag op 27 oktober hebben de vertegenwoordigers van SVEEP de 41.538 handtekeningen aan vier leden van de Tweede Kamer overhandigd. Deze vier leden zijn alle vier lid van de Commissie SZW in de Tweede Kamer. Meer informatie verschijnt later.

Ga dus komende zaterdagavond kijken naar deze uitzending en doe als het kan nog iets meer door al uw relaties attent te maken op deze uitzending en vooral door ze aan te moedigen ook lid van NBP te worden.
Immers wanneer elk lid één nieuw lid zou kunnen aanbrengen dan hebben we ineens voldoende geld in kas om effectief strijd te voeren voor een eerlijk pensioen voor u en voor de generaties die na ons komen.

Laat uw reactie ook weten aan het bureau en het bestuur.