ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat NBP geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan NBP aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

Fiscaal nummer of RSIN: 002872675

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

De Belastingdienst betaalt graag een deel van uw schenking (contributie en eventueel aanvullende schenking). Als u ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel hiervan terug. Dat noemen we een periodieke schenking.

PROFITEER ZELF OF SCHENK HET VOORDEEL

U bepaalt zelf de hoogte van de periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, welke u hier vindt om in te vullen (transactienummer is uw lidnummer). Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Eenmalige schenkingen hebben een ondergrens van 1% van het verzamelinkomen (box 1,2 en 3) van u en uw partner; verder een bovengrens van 10%. Op www.berekenhet.nl vindt u een handige rekenformule.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP is u zeer erkentelijk voor giften en donaties, waaraan de fiscus nog een bijdrage levert.

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015