Over de KNVG

De NBP is lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.

Als koepel van 39 verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.

KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming en door advisering van de bij de koepel aangesloten verenigingen.

De koepel beperkt zich daarbij niet tot de beleidsmakers in de politiek, maar heeft ook contacten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, met de toezichthouders en andere belanghebbenden.

Op de website van de KNVG leest u hier alles over.

De website www.loonvoorlater.nl is onderdeel van de KNVG.  U kunt zich voor de nieuwsbrief inschrijven.