Vier weken geleden ging deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, over de verkiezingen binnen fondsen. Heel lang hielden besturen van fondsen de invloed van de deelnemers zo klein mogelijk. De ene helft van de bestuursplekken was voor de werkgevers en de andere voor de vakbonden. De gepensioneerden hadden vaak geen enkele invloed bij de besturen van deze fondsen.

Lees hier meer