Binnen een vereniging hebben alle leden het recht mee te praten en te beslissen. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze leden was de opkomst op algemene ledenvergaderingen uiterst gering. Aangezien het voor het bestuur belangrijk is te weten wat er onder de leden leeft, hoe het beleid wordt beoordeeld en wat men van de vereniging verlangt is een Ledenraad opgericht.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Zij bekijkt het beleid van de NBP en doet aanbevelingen voor het beleid van de komende periode. In de Ledenraad kunnen leden worden gekozen (steeds voor een periode van 3 jaar) die zich, na overleg met de voorzitters van bestuur en Ledenraad, hiervoor kandidaat hebben gesteld.

De leden van de Ledenraad hebben of een directe binding met de achterban of zijn materie deskundigen. Hierdoor kan het bestuur optimaal worden aangestuurd. Een aantal leden van de Ledenraad helpt, vanuit hun vakkennis, het bestuursbeleid vorm te geven.

De Ledenraad komt twee maal per jaar bijeen. De voorzitter van de Ledenraad woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hierbij is zijn focus gericht op zaken waar de Ledenraad over geïnformeerd moet worden en/of besluiten moet nemen.

Leden van de Ledenraad:

de heer J. Coehoorn

de heer T.C.B.M. van der Lugt

de heer prof.dr. B.M.S. van Praag u.h.v. deelname VO-ABP

de heer J.H.R. Pronker

de heer A.J. Smit

de heer P.C.M.M. Terporten

mevrouw L.A. Zima

Lees hier een kort verslag van de Ledenraadsvergadering van 7 november jl.

Heeft u een vraag of opmerking voor de ledenraad, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.