Woensdag 20 december 2023.
Pieter Omtzigt heeft scherpe vragen gesteld en wil binnen twee weken antwoord. Zie de vragen in de link van KBO- Brabant.
Hoogleraar Fieke van der Lecq is door Carola Schouten tot regeringscommissaris aangesteld.
(reactie Wilma Berkhout)
Maar als je de vragen leest, zie ja dat bijna openlijk provocerend een betaald iemand in de wereld van de voorstanders wordt aangesteld.
Hoezo wetenschappelijke onafhankelijkheid?
Een paar vragen uitgelicht.
"Vraag 5 Kunt u aangegeven hoe de nevenfuncties van de aangestelde regeringscom­missaris, bij onder andere Achmea Investment Management, het ABP en pensioenfonds IBM Nederland (SPIN) zich verhouden tot de rol van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie en in hoeverre hier sprake kan zijn van onverenigbare belangen?
Vraag 6 In hoeverre kan de aangestelde regeringscommissaris volgens u onafhanke­lijk advies geven over de transitie, terwijl de regeringscommissaris als kroonlid van de SER2 aan de basis stond van de voorgenomen wijzigingen van het pensioenstelsel?
Vraag 7 In hoeverre is de aangestelde regeringscommissaris onafhankelijk te noemen in deze transitie, terwijl zij in de Commissie Parameters 20223 zat, die adviseerde over de economische parameters en rekenrentes die gehanteerd moeten worden in de verplichte berekeningen in de pensioentransitie? Vraag 8 Deelt u de opvatting dat de sterk wisselende parametersets juist de aanlei­ding kunnen zijn voor onzekerheid in de transitie?"
Benieuwd naar de antwoorden van demissionair minister Carola Schouten op de vragen van Pieter Omtzigt naar de aanstelling van Fieke Van der Lecq als regeringscommissaris voor de pensioentransitie.
Zelfs geen poging om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden!
#Wtp Tweede Kamer
Lees hier De aanstelling van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie