Begin december openbaarde minister Carola Schouten van Pensioenen (ChristenUnie) documenten die de vrees deden oplaaien dat de pensioenhervorming niet door de juridische beugel kan. De zorgen zijn ingegeven door een geheim advies uit 2011 over het zogeheten invaren van pensioenen. ‘Ingroeien is het sierlijke alternatief.’
In 2019 bereikten sociale partners en het kabinet een pensioenakkoord, maar ook in 2010 was daartoe al een poging gedaan. Dat akkoord klapte al snel. Toen was het eveneens de bedoeling om bestaande, redelijk zekere pensioenen om te zetten (‘in te varen’) in nieuwe, minder zekere pensioenen. Maar daarover was landsadvocaat Pels Rijcken destijds uiterst negatief, blijkt nu uit de openbaar gemaakte stukken. Bestaande pensioenaanspraken mogen worden aangepast, oordeelde de landsadvocaat in 2011, maar dan moet daartoe wel een absolute noodzaak bestaan. En die was er niet.

WET TOEKOMST PENSIOENEN VAN START
Afgelopen mei stemde de Eerste Kamer in met de Wet toekomst pensioenen, wat het startsein betekende voor de ingrijpende pensioenhervorming die de komende jaren haar beslag zal krijgen. Miljoenen pensioenen van werknemers en gepensioneerden worden omgezet van het relatief zekere middelloonpen­sioen met zijn vaste uitkeringen, naar een zogeheten premiepensioen met persoonlijke pensioenvermogens. De uit­keringen zullen straks meer meebewegen met de financiële markten. Invaren speelt dus ook bij de huidige hervorming een belangrijke rol.

De vraag die al jaren boven de hervorming hangt: is er wel een noodzaak om bestaande pensioenen in te varen? Is die er niet, dan kunnen gepensioneerden en werknemers de omzetting van hun pensioen mogelijk succesvol aanvechten bij de rechter. Pensioenen vallen namelijk onder het eigendomsrecht.

Als die pensioenen op verkeerde gronden worden omgezet, en als het eigendomsrecht volgens de rechter op ontoelaatbare wijze is geschonden, komt de pensioenhervorming op losse schroeven te staan. Een horrorscenario.

Lees hier verder op de website van EW