nieuws

In de Tweede Kamer hebben we nu een verdediger van onze pensioenrechten het kamerlid actuaris Agnes Joseph van de partij Nieuw Sociaal contract. Zij stelt dat ‘invaren’ niet nodig is, maar dat de politiek voor het nieuwe pensioenstelsel (WTP) moet kiezen voor ‘ingroeien’.

In haar opiniestuk in PensioenPro uit 2022 legt zij haar voorstel duidelijk uit.
‘De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de Wet toekomst pensioenen. Geen makkelijke klus. Hoe verdeel je €1400 mrd collectief vermogen evenwichtig over miljoenen persoonlijke pensioenvermogens? Biedt het nieuwe stelsel wel echt koopkrachtige uitkeringen voor gepensioneerden? Brengt de transitie niet te veel maatschappelijke en operationele risico’s met zich mee? Hoe zit het met draagvlak? Er is echter een eenvoudig alternatief denkbaar dat veel van dit soort bezwaren kan ondervangen. De zogenaamde ingroeivariant.’

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud