nieuws

Interruptie Agnes Joseph op 17 januari 2024. (plenair debat)
 
De minister, die geeft heel vaak aan dat wij kunnen indexeren in afwachting van, of vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel, maar dat is niet zo.
De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen was, toen het stelsel werd ingevoerd, maar 100 %.
Pensioenfondsen kunnen nu indexeren omdat zij slim hebben belegd, en niet te veel renterisico hebben afgedekt, waardoor met de stijgende rente en de stijgende inflatie de dekkingsgraden enorm zijn gestegen. Dus door wat minder renterisico af te dekken, kun je je heel goed tegen inflatie beschermen. In het nieuwe stelsel wordt wéér nominaal gestuurd. Bovendien wordt in de uitkeringsfase wéér de nominale risicovrije rente toegepast, waardoor de uitkeringen weer direct gaan meebewegen met de beurs. Om dit te verminderen, gaan pensioenfondsen heel veel renterisico in de uitkeringsfase afdekken , waardoor echter, àls de inflatie stijgt, je niet meer kunt profiteren van de rentestijging. Dit duidt op een groot probleem dat zit in die nominale sturing: Er was beloofd dat, in het nieuwe pensioenstelsel, die vervelende rekenrente zou worden losgelaten. Hoewel ik het antwoord wel weet, vraag ik de minister nog een keer, om te overwegen om die nominale rente gewoon los te laten. Dat zou het pensioenstelsel helpen. Als we dat NIET doen, en de rente stijgt zo meteen naar 5 % en we de nominale renterisico’s zo dicht hebben gezet als nu het geval is en dit straks nog meer het geval is, dan VERLIEZEN WIJ, IN NEDERLAND, 500 MILJARD EURO IN EEN FRACTIE VAN EEN SECONDE. Dan hebben wij heel weinig pensioenvermogen over, dit is een heel groot risico!
 
De ministers zoeken wel eens naarstig een paar honderd miljoen of een miljard, maar hierbij zetten we in het pensioenstelsel 500 miljard at risk. Misschien kan ze het nu niet toezeggen, maar ik zou de minister toch willen vragen, om toch nog een keer na te denken over die risicovrije rente.
Het te verwachten antwoord kunt u raden: “Njet!”
Alsof 500 miljard verlies en het verlies van de pensioenen peanuts zijn.
 
Klik hier voor het fragment interruptie Agnes Joseph (tijdlijn 3.50:00)
 
 
(reactie Wilma Berkhout)
Vervolgens schetst Agnes Joseph wat er met gesloten fondsen zonder werkgever gebeurt. Zulke fondsen kunnen niet invaren, waardoor hun gepensioneerden noodgedwongen aan een vreselijk risico worden blootgesteld als de hierboven geschetste situatie zich voordoet.(Overigens doet dit risico zich ook voor in de Wtp). Maar de minister is hardvochtig onverbiddelijk. Pech gehad dan! Vervolgens wijst ze in een valse tegenstelling naar jongeren die 5 jaar pensioen opbouwen. De ouderen kunnen barsten (mijn woorden).