nieuws

(Wilma Berkhout)
Kijk even vanaf blz 50. Er wordt vlotjes “doelgeredeneerd” naar een verschuiving van de lasten van werkenden (daar kun je niet meer halen) naar AOW-gerechtigden en een zwaardere belasting van de eigen woning.
Te verwachten.
 
Fiscalisering van de AOW wordt als onvermijdelijk gepresenteerd.
Dat betekent dat de huidige gepensioneerden vroeger veel meer AOW-premie hebben betaald dan nu. De heffingskortingen (max voor werkenden aan algemene heffingskortingen ongeveer € 8895 en voor AOW-ers max € 3745 en voor alleenstaanden nog € 524 alleenstaande ouderenkorting) komen allemaal ten laste van de eerste schijf en dat is voornamelijk AOW- en Wlz-premie. Mooi weggetoverd zo.
 
Als je max ruim € 6600 aan AOW-premie gaat heffen bij gepensioneerden moet dat verschil opgeheven worden lijkt me, want het vertroebelt het beeld nogal. Bovendien betalen gepensioneerden 5,32 % ZVW-premie over hun bruto inkomen en werknemer betalen niets want dat draagt de werkgever af.
Deze zin staat in het rapport: “Fiscalisering van AOW betekent dat de lastendruk van AOW- en niet-AOW-gerechtigden bij gelijk inkomen ook gelijk zal zijn.” Als dat het doel is moet het verschil in heffingskortingen ook weg, want dat is nu giga.

Lees hier de fichebundel beleidsoptie

Lees hier het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief