nieuws

Artikel Wilma Berkhout

Natuurlijk lopen pensioendeelnemers en gepensioneerden geen risico beticht te worden van "fraude" en daardoor vermorzeld. De zaak van de Wet Toekomst Pensioenen heeft echter wel sterke paralellen die tot ellende kunnen leiden. Zoals met de toeslagenaffaire en met de Groninger gas affaire worden rechten afgepakt (strenge wetgeving), bestaanszekerheid wordt ondermijnd (pensioeninkomen onzeker). De overheid heeft alleen oog voor de grootverdieners en hun verdienmodel (NAM, Shell), in het geval van de Wtp de beleggers, de pensioenconsultants, de hele pensioensector en hun dikke banen, de overheid zelf met de triple A rating en het slijten van overheidsobligaties en het gebruik als leenbank en clearing door ABP en PFZW) voor banken (om ze niet om te laten vallen). Dat prevaleert helemaal boven rechten van gewone burgers. Net als bij Groningers, de toeslagenouders en kinderen, de mensen met een uitkering van het UWV, zijn de pensioendeelnemers, slapers en gepensioneerden volkomen ondergeschikt gemaakt door wetgeving aan hun eigen opgebrachte pensioenpremies. En de Tweede Kamer keurde goed dat er een wet werd ingevoerd die als twee druppels lijkt op een Aegon product dat in 2020 door de AFM werd afgekeurd, omdat het voor financiƫle leken (het gros van ons) niet te volgen was en het voor (veel te) veel geld slechts wisselende uitkeringen opleverde. Slechts het ledenparlement (100 man?) van FNV keurde onder dreiging van opstappen van Busker het pensioenakkoord goed.

Rings a bell? Maar nu moeten 10 miljoen mensen verplicht meedoen met hun bestaanszekerheid op de oude dag op de tocht. Zonder rechten.

De volgende affaire?