FD 4 januari 2022
Gefopt door de Eric Wiebes.

(reactie Wilma Berkhout) 
In 2016 heeft Wiebes het meelopen van spaarders met de massa bezwaarschriften op tijd afgeschaft. Daardoor moet iedereen nu individueel bezwaar hebben gemaakt vanaf 2017, het jaar waarin de nieuwe box 3 heffing met het schijvenstelsel en de verplichte vermogensmix door Rutte III is ingevoerd. De rente op spaarrekeningen daalde maar het effect van de nieuwe box 3 werd nog zwaarder voor belastingplichtigen met spaargeld in box 3.
Daar heeft de Hoge Raad nu voor de jaren 2017 enn 2018 een streep door gezet met er zelf voor te zorgen dat de rechter het werkelijk rendement gaat belasten. De rechter neemt de rechtsbescherming van de burger in eigen hand, zoals dat hoort in de Trias Politica met een uitvoerende macht die de rechten van burgers met voeten treedt, zoals in dit geval (pensioenen is nog een kwestie) De Hoge Raad gaat dat zeker ook doen voor 2019, 2020 en 2021.
Dat betekent voor spaarders dus een teruggave van belastingen over spookinkomen op gronden van schending van het eigendomsrecht en discriminatie.
Maar het ziet er naar uit dat als je nog gewend aan de regeling voor massabezwaarschriften uit 2013 t/m 2016 en geen bezwaar hebt gemaakt voor 2017 en latere jaren, je botte pech hebt en je onteigening en discriminatie als burger over je kant moet laten gaan.
Zou Rutte IV wel recht doen aan burgers of zouden ze puur naar de opbrengst kijken?
Advies is zo snel mogelijk bezwaar maken voor 2020 als dat nog kan en je aangifte 2021 goed invullen. Als de inspecteur de aangifte toch corrigeert straks met de kulsmoes dat de Hoge Raad nog geen uitspraak heeft gedaan voor de jaren na 2018 dan bezwaar maken en uitstel aanvragen.
De belastingdienst en de rechtbanken gaan waarschijnlijk enorme massa's bezwaarschriften en beroepschriften krijgen. Maar ik heb op 30 december 2021 al gemerkt dat de huidige regering vooralsnog geen krimp geeft en de belastingdienst de opdracht geeft niet toe te geven voor de jaren 2019 en de jaren daarna.
Consumentenclaim (van " Samen voor een eerlijk pensioen" ) bereidt een massaclaim voor.
Hierna het artikel"
"Meer dan miljoen spaarders lopen fiscale teruggave mis door wetswijziging.
In het kort
  • De Hoge Raad verlaagt de af te dragen vermogenstaks voor bezwaarmakers.
  • Het kabinet heeft de reikwijdte van een massaalbezwaarprocedure ingeperkt.
  • Meer dan een miljoen spaarders hebben geen recht op compensatie.

Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld, hebben geen recht op teruggave. Ondanks een uitspraak van de Hoge Raad dat de heffing onwettig is, vallen zij buiten de boot omdat de regering de bezwaarprocedure in 2016 geruisloos heeft ingeperkt.
De wijziging was onderdeel van een groter pakket belastingmaatregelen en passeerde destijds de Tweede Kamer zonder dat er specifiek aandacht aan werd geschonken. Door de inperking staan nu ruim een miljoen spaarders met lege handen, na een arrest van anderhalve week geleden dat de vermogensrendementsheffing, die rekent met een fictief rendement, strijdig is met Europees recht. Zij moeten hopen dat de Tweede Kamer ze tegemoet wil komen of dat er een massaclaim wordt gestart.

Eigendomsrecht
Onder de oude regeling gold dat spaarders niet individueel en tijdig bezwaar hoefden te maken tegen de vermogenstaks om eventueel een lagere aanslag te krijgen. Zij liepen vanzelf mee in de zogeheten massaal bezwaarprocedure. De staatssecretaris van Financiën kondigde die procedure af voor de jaren 2013 tot en met 2016, nadat tienduizenden belastingbetalers bezwaar hadden gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing in die periode.
Sinds 2017 moet iedere belastingplichtige individueel en binnen zes weken na de definitieve aanslag bezwaar maken om mee te doen aan de massale procedure tegen de vermogenstaks. Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan. Zij hoeven minder belasting te betalen nu de Hoge Raad voor 2017 en 2018 heeft bepaald dat de vermogenstaks in strijd is met het recht op eigendom en het discriminatieverbod.
Europees Hof

Dat ook in Den Haag niet iedereen wist van de inperking van de rechtsbescherming van belastingbetalers blijkt uit Kamervragen die de VVD in 2019 stelde. Een van de vragen aan de staatssecretaris van Financiën luidde hoe die de wetswijziging in de massaal bezwaarprocedure verklaarde die belastingplichtigen dwong opeens tijdig en individueel bezwaar te maken. Terwijl de liberalen zelf enkele jaren eerder nog instemden met de wijziging.
Toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) motiveerde de inperking van het massaal bezwaar door te wijzen op ongelijke behandeling ten opzichte van individuele bezwaren. Hoogleraar belastingrecht Koos Boer zegt desgevraagd dat de wijziging wellicht ook werd ingegeven door de procedures die sinds 2013 werden aangespannen tegen de vermogenstaks.
De procedures tot en met 2016 liggen nu bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als de bezwaarmakers daar gelijk krijgen, geldt zo'n uitspraak nog steeds voor iedereen die destijds belasting betaalde in box 3, zegt Cor Overduin, die als belastingadviseur bij Grant Thornton optreedt namens de Bond voor Belastingbetalers. Volgens Overduin is de inperking van het massaal bezwaar verkocht met het argument: 'degenen die het betreft, piepen toch wel'. Maar dat is allerminst vanzelfsprekend, meent de fiscalist.

Mogelijke claim
Hoogleraar Boer acht de kans klein dat spaarders die over de jaren 2017 en 2018 niet individueel en tijdig bezwaar maakten, juridisch langs andere weg nog hun gelijk kunnen halen. 'Wie geen bezwaar heeft gemaakt, valt in juridische zin buiten de boot', zegt de Leidse hoogleraar. 'Het is aan de politiek om een grotere groep spaarders te compenseren.'
Mogelijk komt er toch een claim van niet-bezwaarmakers. Consumentenclaim, een organisatie die zich toelegt op massaclaims, volgt de ontwikkelingen rond box 3 nauwgezet. 'Wij onderzoeken of we iets kunnen betekenen voor de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt', zegt directeur Stef Smit.
'Ergens niet eerlijk'

Een politiek besluit voor compensatie van de grote groep spaarders zit er voorlopig niet in. Tweede Kamerleden hebben vooral vragen aan het kabinet. Inge van Dijk (CDA) vindt het 'ergens niet eerlijk' dat deze groep geen compensatie krijgt, maar zoekt nog naar 'de juiste balans'. Zo is niet duidelijk hoeveel een compensatie voor iedereen gaat kosten. Ook GroenLinks wil meer duidelijkheid over de kosten 'en niet onmiddellijk pleiten voor een totale compensatie', aldus Tom van der Lee.
Namens de VVD is Folkert Idsinga 'zijn gedachten aan het vormen', ook de ChristenUnie vindt het te vroeg. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de staatssecretaris gevraagd of die alleen bezwaarmakers of iedereen die te veel belasting heeft betaald rechtsherstel gaat bieden.

Herziening box 3
Kamerleden willen vooral weten of een herziening van box 3 niet sneller kan. In het coalitieakkoord is 2025 genoemd als jaar waarin de Belastingdienst in staat zou moeten zijn om te rekenen met de echte rendementen in plaats van de door de Hoge Raad getorpedeerde fictieve. CDA'er Van Dijk hoopt dat onderdelen wel eerder kunnen worden gewijzigd. Ook Idsinga wil meer snelheid.

Lees hier het artikel in FD (helaas alleen voor abonnees)