Woensdag 5 januari 2022.
FD.

(reactie Wilma Berkhout)
In principe kun je ook een bezwaar (verzoek) indienen als de aanslag al definitief vaststaat. Dat kan binnen 5 jaar na dato.
In zijn algemeenheid zal de fiscus dat honoreren. Een ambtshalve vermindering vindt plaats als een belastingaanslag achteraf onjuist blijkt te zijn geweest. De staatssecretaris van Financiën heeft echter een uitzondering gemaakt als die onjuistheid voortkomt uit nieuwe rechterlijke uitspraken gedaan nadat de aanslag is vastgesteld. Daar hebben de niet-bezwaarmakers bij het jongste arrest van de Hoge Raad mee te maken.
Maar De regering heeft de massale bezwaarregeling mbt box 3 voor de jaren 2013 t/m 206 min of meer geruisloos en stiekem ingetrokken in een belastingplan. Juist op het moment dat de box 3 heffing in 2017 veranderd en verzwaard (opgelegde vermogensmix waarvoor de Hoge Raad nu met felle bewoordingen de wet opzij zet) wordt.
Bovendien is het besluit over later jurisprudentie niet in de wet vastgelegd.
Dus de vraag wordt: geldt dit besluit met de uitzondering ook voor latere jurisprudentie ook in geval de wet wegens schending van grondrechten opzij gezet wordt door de Hoge Raad en de uitvoerende macht redelijk sneaky de massale bezwaarprocedure heeft ingetrokken?
Mij lijkt dat het kabinet dit niet kan maken om het rechtsherstel alleen te bieden aan de bezwaarmakers en heel snel gewoon rechtsherstel moet bieden aan iedereen die er mee te maken heeft!!
Nieuwe bestuurscultuur en nieuw élan toch?
 
Lees hier het artikel in FD (alleen voor abonnees van FD)