20220111 inflatie vreet kleine netto verbetering AOW

Dinsdag 11 januari 2022.
(Wilma Berkhout)
Plaatje over inflatie en de uitkering van bestuur FNV-senioren, spreekt voor zich.
"......De inflatie over de maand december is bekend: 5,7%. Over heel 2021 is de inflatie 2,7%.
“Ook het kerstbanket ontsnapt niet aan de inflatie” concludeerde het Financiële Dagblad. Kaarsen 21% duurder; banketstaaf +13%; gevuld krentenbrood: +6%.
De kerst is gelukkig voorbij. Nu weer gewoon ons eigen brood. Maar ongewoon is de prijs. De bakker wil 3% meer. De Vereniging Eigen Huis: de gemiddelde lasten voor woningbezitters waren in 2021 5% meer. De NS mailde doodleuk de “prijsaanpassing” voor de OV-fiets: van 3,95 naar 4,15. Ga je groen met de OV-fiets, betaal je 5% “prijsaanpassing”. Onze omroep wil 6% meer: vorig jaar 75 euro, nu 79,50.
Wie moet niet een beetje braken als je leest: “Voor een aantal producten en diensten zijn de tarieven naast de indexatie voor de inflatie verder aangepast.” De basispremie van mijn Menzis zorgpolis gaat ‘slechts’ 2,5% omhoog. Echter, door overige “prijsaanpassingen” kost dezelfde polis geen 2,5% maar 7,2% meer. En daar heb je nada extra voor terug. Hopelijk is er niets aan de auto dit jaar. De verwachting is dat automonteurs 10% duurder worden. Zelfstandige loodgieters zullen hun tarieven met ruim 30% verhogen. Het nieuwe maandbedrag voor energie zit gelukkig nog verborgen in de hoge hoed.
Het inkomen van gepensioneerden bestaat gemiddeld voor de helft uit AOW en voor de helft uit pensioen.
Qua pensioen zijn we nu aanbeland in het 14e jaar zonder indexatie. De inflatie in 2021 en die van 3,8% in 2022 maken de stapel aan koopkrachtverlies weer flink hoger. Die wordt nu 26-31%.
Qua AOW vreet de inflatie de kleine netto verbeteringen in 2021 én 2022 meer dan weg. We gaan er in beide jaren op achteruit.
En dan wil Rutte ook de koppeling tussen minimumloon en AOW nog loslaten?!