Dinsdag 29 maart 2022.
Nieuwe stelsel beschermt niet tegen inflatie!!
PensioenPro besteedt vandaag aandacht aan het recent verschenen artikel in MeJudice van Jelle Mensonides.
Mensonides waarschuwt daarin gefundeerd tegen het nieuwe stelsel (waarschijnlijk wordt 30 maart 2022 (morgen) het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen met de ruim 400 pagina's bijbehorende Memorie van Toelichting aan de Tweede Kamer aangeboden):

1) Onterecht geen rekening gehouden met inflatie.
2) Woorden gebruiken als "beschermingsrendement", die de misleidende indruk wekken dat ze beschermen, maar juist het tegendeel doen. Het beschermt deelnemers helemaal niet tegen oplopende inflatie. Ze lopen het risico dat ze er niet alleen in reële termen, maar zelfs in nominale termen op achteruit gaan.
3) De huidige tweede-pijlerpensioenen blijven in het nieuwe stelsel in hoge mate afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten, bijvoorbeeld door al dan niet de rente af te dekken.
Dus we schieten er niets mee op, integendeel.
Bezint eer gij begint. Als je overgaat is het onherroepelijk. Het wantrouwen is vooral te wijten aan de politiek en de toezichthouder zelf.
Die hebben zelf het onjuiste beeld opgeroepen dat het huidige stelsel niet houdbaar, financierbaar en toekomstbestendig is, terwijl het met kleine wijzigingen toekomstbestendig gemaakt kan worden.’ Ook daar hebben Frijns en Mensonides suggesties voor gedaan.
Jelle Mensionides is tegenwoordig medebestuurder van NBP (Pensioenbelangen)

Lees hier het bericht