Woensdag 30 maart 2022.
De bom onder uw pensioen valt vandaag!
(reactie Wilma Berkhout)
Zojuist een bericht van John Kerstens, voorzitter van de Koepel van Gepensioneerden. Zie zijn posts met onderstaand persbericht.
Hij plaatst het persbericht over de met een groot mediacircus te lanceren aanbieding van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen aan de Tweede Kamer met Tuur Elzinga (ja, deze nobele ridder te paard) en Ingrid Thijssen (hoera want de werkgevers kunnen via de lagere premie hun arbeidskosten flink blijven dempen en zijn van de pensioenrisico's af, die liggen volledig bij U!), VANDAAG 30 maart 2022.
Dit wordt een historische datum in de geschiedenisboeken.
John Kerstens spreekt over de aankondiging met groot maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe wet.

Terecht is hij nu uiterst kritisch, maar beste Koepel in zijn geheel(!) had in den beginne openlijk geen goedkeuring gegeven. Had protesten georganiseerd, op de trom geslagen., de pers gezocht. Maar de voorgangers van John Kersten gingen braaf op de thee bij Koolmees en slikten alles. Zelfs dat gepensioneerden geen enkele inspraak kregen en elk goed advies in de wind werd geslagen. Mensen van de Koepel hebben keihard gewerkt en ze zijn gewoon genegeerd, gecanceld!!!!!!!!!
Nu is het hoogst waarschijnlijk te laat. In ieder geval vast twee generaties hun pensioen gecanceld
Laten we bidden voor de wijsheid en de adequaatheid van het economisch en juridisch inzicht van onze rechtelijke macht, net als bij box 3. Een hoera voor de belastingkamer van de Hoge Raad daar en zijn advocaten-generaal, die het goed zagen.: het volk moet in bescherming genomen worden tegen zijn eigen wetgever, regering en Tweede Kamer
Met John Kerstens zijn velen onafhankelijke pensioenkenners en organisaties het eens dat er in deze
NUL MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK IS.
Immers het grote publiek heeft geen enkel benul wat er gaande is en hoe de toekomst van hun pensioen danig op de tocht staat.
ANDERS WAREN ZIJ TEGEN EN VOOR SIMPELE, DOELTREFFENDE EN GOEDKOPE OPLOSSINGEN VAN MARTIN VAN ROOIJEN, ROB DE BROUWER, JAN PIERIK, JEAN FRIJNS EN JELLE MENSONIDES.
Die bovendien heel goed voor de schatkist zouden uitpakken.
Waarom men hier opzettelijk doof en blind voor is, kan ik alleen maar begrijpen als er een geweldige machtige lobby is van de financiële grootmachten in dit land met hun invloed op de politiek
Het volk weet het niet.........
Het hele circus is zorgvuldig van een kant in de media belicht, door regering, toezichthouders en de belanghebbende pensioenindustrie, pensioensector (dikke banen), consultants en gesubsidieerde wetenschappers in Netpar. Een nieuw monsterverdienmodel ten koste van pensioendeelnemers en gepensioneerden van hun eigen gespaarde geld.
Degenen met gefundeerde kritiek werden en worden buiten het zicht gehouden door de kennelijk ook gelieerde pers als het FD.
Gisteren plaatste het FD via PensioenPro overigens wel het artikel van Jelle Mensonides, maar het is wellicht te laat!
Er is geen draagvlak, er is onwetendheid.
Tweede Kamerleden let op deze zaak en pik het niet zoals bij de toeslagenaffairte en andere wetten. Pak uw verantwoordelijkheid als VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.
Anders laat u de grootste onteigening in de geschiedenis van Nederland toe.
Omtzigt waarschuwt deze week.
Op naar een opstand van het volk als het de gevolgen gaat voelen en op naar een parlementaire enquête over enkele jaren als de desastreuze consequenties duidelijk worden.
Maar dan zijn de daders al lang vertrokken uit de politiek en de zijn de verdieners binnengelopen. Net als Sywert van Lienden. Net als een minister die het onderzoek "rekt"tot het kan wegebben via het zomerreces...................
NOGMAALS WELK DRAAGVLAK?