20220422_logo_NBP.jpg    20220422_Logo_KBO_Brabant.jpg       20220422_logo_KBO_NH.png

 

Besluit Toekomst Pensioenen: tijd voor herbezinning!
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), en de seniorenverenigingen KBO-Brabant en KBO Noord-Holland hebben gezamenlijk hun commentaar geleverd op het Besluit Toekomst Pensioenen in de door de overheid georganiseerde internetconsultatieronde. Ze verwijzen het besluit naar de prullenmand.
Zij komen tot de conclusie dat er geen fundamentele en kostbare stelselwijziging nodig is om het huidige pensioenstelsel aan te passen aan de veranderende arbeidsmarktomstandigheden of om ZZP’ers toegang te verschaffen tot een collectief pensioen. Het huidige stelsel kan door eenvoudige, veel minder riskante aanpassingen toekomstbestendig gemaakt worden.
Ook de stelling dat de pensioenfondsen in het huidige pensioenstelsel hun beloften – een welvaartsvast/waardevast pensioen – niet kunnen waarmaken, wordt door de samenwerkende bonden naar het land der fabelen verwezen. De oorzaak van de vermeende financiële problemen bij de pensioenfondsen ligt immers bij de door De Nederlandsche Bank (DNB) geïntroduceerde risicovrije marktrente die sinds 2007 sterk gedaald is, en níet bij de gemiddelde rendementen van pensioenfondsen die in dezelfde periode jaarlijks zes tot zeven procent bedragen.
Er zal een resetknop moeten worden ingedrukt op het pensioendossier. Het is nu aan de politiek om de afweging te maken tussen een zeer gecompliceerd stelsel dat niet bestand is tegen onzekerheden, en een eenvoudiger, begrijpelijker en socialer stelsel dat mede beantwoordt aan de Europese pensioenrichtlijn (IORP II). Deze richtlijn stelt dat een pensioenfonds een financiële en sociale functie heeft. Die laatste dreigt onder de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) weg te vallen.
Voorts vragen de bonden zich af of DNB wel de juiste partij is om toezicht te houden op pensioenfondsen en verzekeraars. Internationaal is dit zeker niet gebruikelijk, omdat monetair toezicht iets heel anders is dan toezicht gericht op langere termijn verplichtingen en lange termijn beleggingen waar pensioenfondsen en verzekeraars zich mee bezighouden. Het toezicht van DNB is uitermate schadelijk geweest voor de pensioenfondsen. Het overmatige oppotten van pensioenvermogen is niet alleen slecht voor de deelnemers (het wantrouwen tegen het stelsel neemt toe), maar ook macro-economisch niet wijs. Bovendien pakt het budgettair slecht uit voor de overheid zelf.
 
Het is tijd voor herbezinning!
De volledige tekst van de inbreng in de internetconsultatie is te vinden op de websites www.pensioenbelangen.nl, www.kbo-brabant.nl, www.kbonoordholland.nl
 
Voetnoot voor de redactie:
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een onafhankelijke vereniging die al sinds 1919 opkomt voor de pensioenbelangen van (toekomstig) gepensioneerden.
KBO-Brabant telt circa 120.000 leden die in 280 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
KBO Noord-Holland telt circa 30.000 leden die in 58 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

  • Rob de Brouwer, pensioenadviseur van KBO-Brabant, KBO Noord-Holland en van NBP

         e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-46214426

  • Jelle Mensonides, bestuurslid NBP 

       e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-50746255

  • Ronny van der Maaten, voorzitter NBP

         e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-23227135

 

Lees hier de reactie op de Internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen