Donderdagavond 28 april 2022 De Telegraaf.
’Voortbestaan FNV in gevaar door seniorenruzie’
 
(reactie Wilma Berkhout)
De ruzie tussen FNV Senioren en het FNV-bestuur bedreigt de vakbond in zijn voortbestaan, volgens een vertrouwelijk rapport. Oudere leden dreigen massaal te vertrekken, omdat de FNV door interne strijd niet toekomt aan belangenbehartiging van gepensioneerden. Intern is er grote onrust ontstaan omdat in het advies wordt voorgesteld de senioren-afdeling op te heffen.
Kaderleden protesteerden eerder al tegen pensioenakkoord van kabinet en polder.
In een intern adviesrapport, dat is opgesteld in opdracht van het FNV-bestuur, schrijven de adviseurs dat ze zich rotgeschrokken zijn over de chaos. „We hadden tevoren niet gedacht dat de impact van deze crisis zo groot is en op redelijk korte termijn zelfs een gevaar betekent voor de FNV als geheel.”
Senioren vormen binnen de vakbond een eigen sector, net zoals bijvoorbeeld bouw, metaal, zorg en overheid. In het FNV Ledenparlement is de afdeling Senioren veruit de grootste. Een flink deel van de seniorenafdeling voert nog altijd strijd tegen het pensioenakkoord dat FNV-voorzitter Tuur Elzinga in 2019 heeft gesloten.
„De pogingen om een einde te maken aan deze ontspoorde verhoudingen hebben tonnen gekost”, zo staat in het geheime rapport. Het rapport spreekt van ’een stortvloed aan onderzoek, adviezen en besprekingen’ die niet hebben geholpen. „De situatie is zodanig geëscaleerd dat er inmiddels sprake is van een totale wanverhouding.”
De commissie sprak 32 betrokkenen uit het bestuur en van de sector Senioren. „We hadden niet gerekend op zoveel woede en teleurstelling. Plezier in hun vakbondsactiviteiten is bij de meeste actieve kaderleden en medewerkers die we spreken afwezig.”
De commissie stelt vast dat de verhoudingen verrot zijn. „De ’kampen’ praten al maanden niet meer met elkaar, maar vooral over elkaar. Een aanzienlijk deel van deze kaderleden ontbreekt het aan een minimale vorm van fatsoen. Als ze over het conflict met ons praten, spreekt het ene kaderlid over psychopaten, de ander spreekt over totaal incompetente nitwits.”
Er wordt geklaagd over ’intimiderend gedrag’ en ’immer ontevreden kaderleden die alle fatsoensregels aan hun laars lappen’.
De vakbond kampt al jaren met een teruglopend ledental. Tussen 2019 en 2021 is de FNV 10% van zijn leden verloren. Onlangs werd via deze krant bekend dat in de eerste vier maanden van dit jaar de opzeggingen nog altijd doorgaan, met duizenden tegelijk per maand.
Royement
Vorige week lekte uit dat voorzitter Jan de Jong van de senioren-afdeling is geroyeerd door het landelijk bestuur. In een crisisoverleg afgelopen dinsdag schaarde een meerderheid van het sectorbestuur Senioren zich achter De Jong, zo zeggen bronnen. Tegenover deze krant bevestigt hij dat hij bij het FNV Ledenparlement in beroep gaat tegen zijn royement. Voorzitter Elzinga was een deel van die vergadering aanwezig.
De commissie stelt vast dat het niet duidelijk is wat de bond voor gepensioneerden betekent. Daarmee loopt de FNV het risico van verder fors ledenverlies: „De FNV verliest veel leden. Komende vijf jaar pensioneert zo’n 25 procent van de leden. Volgens de laatste ledenonderzoeken zijn veel van de opzeggers juist in deze groep te vinden.”
Het bestuur zal hard moeten ingrijpen ’om te voorkomen dat de grote uittocht van senioren begint’. De adviseurs stellen voor de sector Senioren op te heffen. Gepensioneerden moeten dan lid blijven van de sector waar ze vroeger werkten. Dat zal tot grote ophef leiden, zo realiseert de commissie zich. „Het algemeen bestuur dient alle direct betrokken hoofdrolspelers in het kader en management te vragen om voor 1 juni 2022 op te stappen. Als dat niet goedschiks kan dan kwaadschiks. Ook al betekent dit een rel in de media en/of rechtszaken.”
Bronnen binnen de sector Senioren zijn geschokt door dit advies. De adviseurs weten dat opheffing van de senioren-afdeling ertoe zal leiden ’dat een deel van de leden zal opzeggen’.
„Het rapport wordt op dit moment besproken met de betrokkenen”, zegt een woordvoerder van FNV. „Wij doen op dit moment geen inhoudelijke mededelingen.”
Lees hier het artikel uit de Telegraaf