Op 10 mei 2022 is de tweede ronde van het rondetafelgesprek in de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het kabinet en minister Schouten hebben ontzettende haast, want de vragen over de WTP van Kamerleden moeten al vóór deze ronde worden ingediend, voor dat er dus nog informatie van belanghebbenden en deskundigen kon worden verkregen. Kennelijk vindt de regering en de Tweede Kamer het standpunt van de twee groepen die op 10 mei 2022 nog mogen spreken dan wel niet belangrijk, dan wel bekend en verder overbodig.
De eerste ronde op 10 mei 2022 zijn de belanghebbenden, waaronder gepensioneerden en zzp-ers,
de tweede ronde zijn de werkgevers, de werknemers en de verzekeraars.
FNV/CNV reppen in hun positionpaper met geen woord over gepensioneerden, een voor hen kennelijk al afgeschreven doelgroep.
Nu volgen 4 posts.
De eerste met het programma van 10 mei 2022.
Daarna in post 2 het positionpaper van Rob de Brouwer, dan is post 3, het positionpaper van KBO-Brabant en in post 4 het positionpaper van FNV/CNV.
Post 1 van 4.

Lees hier het programma (ronde tafelgepsrek met de Tweede Kamer) op 10 mei 

Lees hier Positition Paper Rob de Brouwer (Wet Toekomst Pensioen en het solidariteitsbeginsel)

Lees hier Position Paper KBO Brabant  (Hervorming solidariteit)

Lees hier Position Paper FNV-CNV (Stel mensen centraal)