Maandag 2 mei 2022.
Jan Slagter publiceerde afgelopen vrijdag over onze pensioenen.
(reactie Wilma Berkhout)
In heldere bewoordingen legt hij klip en klaar uit wat voor onrecht er geschiedt en hoe dom dat eigenlijk is.
Zijn stuk:
"Stelt u zich eens voor: je weet niet wat je volgende maand of volgend jaar aan pensioen uitgekeerd krijgt en wat er nog over is in jouw pensioenpot.
Dat kán toch niet! Toch staat die verontrustende toekomst de 3 miljoen ouderen in Nederland te wachten als de nieuwe Pensioenwet wordt aangenomen door de Tweede en vervolgens Eerste Kamer.
Parlement is aan zet
3 jaar geleden sloten de werkgevers, de FNV en het kabinet een Pensioenakkoord, dat het huidige pensioenstelsel volledig op zijn kop zet. Vorige maand presenteerden de 3 partijen gezamenlijk (op zich al heel bijzonder) de op basis van dit akkoord uitgewerkte nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP), waarover het parlement zich gaat buigen. Vorige week is de behandeling van de wet al begonnen met een dag hoorzittingen in de Tweede Kamer.
Veel te complex
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de seniorenverenigingen KBO-Brabant en KBO Noord-Holland verwijzen de wet naar de prullenmand. Ze zeggen: “Kamerleden wordt gevraagd in te stemmen met een wetsvoorstel waarvan de inhoud zelfs door deskundigen nauwelijks wordt begrepen. Politici begrijpen de details al helemaal niet en denken dat ze de discussie over kunnen laten aan deskundigen. Dit is een gevaarlijk misverstand. De complexiteit en de impact van de WTP is dermate groot dat de regering zich tweemaal had moeten bedenken alvorens deze wet in te dienen. Illustratief daarvoor is een Memorie van Toelichting van 363 pagina’s.” Inderdaad, als je zo veel woorden nodig hebt om de wet uit te leggen, dan klopt er fundamenteel iets niet.
Senioren zijn kritisch
Binnen de FNV zelf heerst verdeeldheid over de pensioenplannen. Voorzitter Jan de Jong van FNV Senioren (200.000 leden) verstuurde namens de senioren een persbericht waarin hij de steun aan de voorgenomen pensioenhervorming opzegt. Volgens De Jong heeft het bestuur van de FNV “zich de afgelopen jaren niets gelegen laten liggen aan de betrokken inbreng van FNV Senioren en andere seniorenorganisaties” in de discussie over het pensioenakkoord en is het vertrouwen “verdampt”. Deze kritiek kwam De Jong duur te staan; het algemeen bestuur van de FNV royeerde de voorzitter van de seniorensector na 40 jaar lidmaatschap van de bond. Een vooraanstaand bondsbestuurder zo de mond snoeren vind ik schandalig.
Van vast naar variabel
In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt de belofte van een vast pensioen, met mogelijke indexatie. Daar komt een variabele uitkering voor in de plaats, waarvan de hoogte afhankelijk wordt van de beurskoersen. Hoogst onzeker dus. Vandaar dat wel wordt gesproken over een ‘casino-pensioen’. De waardevastheid die we ooit met elkaar hebben afgesproken is straks helemaal van de baan.
Nieuwe wet is onnodig
En die nieuwe pensioenwet is helemaal niet nodig! Als De Nederlandsche Bank en de politiek vandaag besluiten om de rekenrente naar 2% te brengen, dan krijgen de ouderen morgen eindelijk waar ze recht op hebben. Dan kunnen namelijk alle pensioenen geïndexeerd worden, dus gecompenseerd voor inflatie. Iets wat al dertien jaar niet is gebeurd als gevolg van de huidige voorwaarden van De Nederlandsche Bank. Er zit 1.800 miljard euro in de pensioenpot en de pensioenfondsen halen daar jaarlijks een rendement op van gemiddeld 7 procent. Dat geld is uitgesteld loon van de werkenden en gepensioneerden. Daar heb je vanaf te blijven.
Besparing gevonden!
De ombouw naar nieuw pensioenstelsel gaat de pensioenfondsen (en dus de premiebetalers) miljarden kosten. Door de pensioenen onmiddellijk te indexeren én een inhaalindexatie over de afgelopen 13 à 14 jaar toe te passen, stroomt ook de schatkist vol. Over uitbetaalde pensioenen wordt immers belasting geheven. Zo kan de gerechtvaardigde verhoging van de pensioenen bijdragen aan het terugdringen van het begrotingstekort.
 
Lees hier het bericht van Max Vandaag