Woensdagavond 15 juni 2022 FD.
Artikel van Martine Wolzak.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Zij bevestigt het uitstel van behandeling van de WTP in de Tweede Kamer tot na de zomer. De druk is van de ketel zei ze met de stijging van de dekkingsgraden door de verhoging van de rekenrente tot boven de 2 %.
Uit haar artikel:
"De hoge dekkingsgraden halen wat druk van de ketel voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De wetgeving daarvoor zou per 1 januari in moeten gaan, maar het is de vraag of dat lukt. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel pas na het zomerreces. Daarna is de Eerste Kamer nog aan de beurt. De kans dat de senaat zich dan voor de beoogde ingangsdatum van 1 januari uitspreekt, is klein......"
Maar ze zegt ook dit:
"Deelnemers krijgen in het nieuwe stelsel een eigen potje aan persoonlijk vermogen. Bij een vermogensverlies zoals nu wordt dat potje kleiner. Voor werknemers heeft dat niet direct gevolgen, zij hebben nog jaren de tijd om de verliezen op te vangen.
Gepensioneerden, die een uitkering uit die pot ontvangen, mogen de tegenvaller over meerdere jaren spreiden. ‘Zo kunnen ze het effect van een vermogensdaling mitigeren', zegt actuaris Corine Reedijk van consultancybureau Aon....."
Ja, ja..................................

Lees hier het artikel in FD