Dinsdag 21 juni 2022 Hof Den Haag in de zaak Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant c.c.
 
Helaas heeft het Hof in Den Haag onze eis afgewezen dat de verplichte buffers voor de pensioenfondsen in onze Pensioenwet die indexatie onmogelijk maken, in strijd zijn met EU-pensioenrecht. De redenering onder deze uitspraak is niet begrijpelijk en is volgens ons onjuist. Daarom wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van cassatie bij de Hoge Raad bekeken. Voor de tekst van de uitspraak van het Hof zie bijlage. We houden u op de hoogte.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Het draait om de uitleg van het verzekeren van biometrische risico's.
Natuurlijk zal wel worden gekeken of er cassatie mogelijk is.
Daarnaast speelt nog deze zaak tegen PMT waar speelt of het niet indexeren (terwijl er wel voldoende geld is) een inbreuk is op het eigendomsrecht.
Wordt vervolgd.
Nu zal ongetwijfeld de triomftrompet worden geblazen in FD en PensioenPro. En daarbij weer lof worden gezwaaid naar de Wtp waar "Iedereen er op vooruit zal gaan." De verzekeraars zijn blij denk ik. Goud geld uit de portemonnee te trekken van gewone Nederlanders, zoals de gewoonte is in dit gave land.
Helaas trekken pensioengerechtigden aan het kortste eind in Nederland.
Maar we geven niet op. En we moeten ook maar eens denken om toch met onze rollator achter op de trekkers naar Den Haag te trekken en net als de Belgen en de Franssen eindelijk eens fors en massaal te gaan protesteren.
 
Lees hier de uitspraak