Maandag 20 juni 2022 De Kaagbelasting.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Daar komt ie dan.
Minister Kaag wil toch een verkorting van de eerste schijf van de inkomstenbelasting invoeren, ondanks dat het niet in het coalitieakkoord én niet in de voorjaarsnota staat. Het komt stiekem op Prinsjesdag. Het bedrag durft ze ook nog niet bekend te maken. Maar de opbrengst wordt gebruikt voor het extra verhogen van de arbeidskorting. De gepensioneerden, gaan dat uit hun rijk gevulde beurzen betalen voor de werkenden, uiteraard.
Het betekent dat mensen met AOW en pensioen er tot een bedrag van 17,9 % van het verschil tussen € 35.473,- en het lagere bedrag meer gaan betalen per jaar. AOW-premie wordt omgekat tot inkomstenbelasting, oftewel fiscalisering.
Een voorbeeld:
Stel dat de eerste schijf wordt verlaagd van € 35.473,- naar € 25.000,- dan gaan gepensioneerden over € 10.473,- maal 17,9 % is € 1875,- per jaar meer betalen. Dat is € 156,- per maand minder.
Dat kan deze groep na 14 jaar niet indexeren nog makkelijk dragen.
Nu wordt duidelijk waarom er een minister is voor pensioenen EN armoede.
Tekst:
"Minister Kaag van Financiën (D66) is van plan de eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting in te korten. Het effect daarvan is dat gepensioneerden over een deel van het aanvullende pensioen een belastingverhoging van 17,9% voor de kiezen krijgen. Voor bijna alle niet-gepensioneerden heeft inkorting van de eerste tariefschijf geen effect.
Deze Kaagbelasting doet heel erg denken aan de Bosbelasting. Toenmalig minister Bos van Financiën (PvdA) dwong alweer 15 jaar geleden een beperkte indexatie van de schijfgrens af. Deze per 2011 in werking getreden maatregel is vrij technisch, want het klinkt niet zo spannend om een schijfgrens niet geheel te indexeren. Het had als doel ouderen steeds meer belasting te laten betalen ten faveure van de overheidsfinanciën, zo meldde Bos destijds trots. Deze sluipende fiscalisering van de premies volksverzekeringen heet officieel de houdbaarheidsbijdrage. Politieke opponenten muntten het echter als de Bosbelasting.
Minister Kaag treedt dus met haar voorstel in de voetsporen van deze ambtsvoorganger. Het rücksichtslos inkorten van de schijfgrens hakt er trouwens op korte termijn harder in dan het beperkt indexeren van de schijfgrens, hoewel de omvang van de korting nog niet bekend is. Het grote verschil met 15 jaar geleden is dat het anno 2022 een heimelijke operatie moet zijn. Kaag verspreidt haar ambitie immers nergens met trots.
Openheid heeft plaatsgemaakt voor stiekem geritsel, want het voorstel heeft nog niet echt publieke aandacht gehad. Het staat ook niet in het coalitieakkoord. En in de onlangs verschenen Voorjaarsnota wordt er evenmin met een woord over gerept. Uit een ambtelijke uiteenzetting van de invulling van het zogeheten ‘drie-miljard-pakket’ blijkt daarentegen dat het op Prinsjesdag wel degelijk plotseling in de stukken zal staan.
De opbrengst van de Kaagbelasting wordt ingezet om de arbeidskorting te verhogen. Werkenden met lage en middeninkomens zullen profiteren van het zwaarder aanslaan van gepensioneerden...."
 
Lees hier het artikel op de website van NL fiscaal