Zaterdag 25 juni 2022 De Telegraaf.
Joanne Kellermann van PFZW aan het woord.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Zij komt van DNB. Zoals velen van de toezichthouder regelmatig rouleren. Netwerkfraude tot op het hoogste niveau?
Maar zij vertelt u het verhaal dat staat, pensioenindustrie en DNB u willen laten geloven, maar van geen kanten deugt.
Aan het einde moet je goed opletten wat ze zegt:
citaat:
"In oktober zal het fonds de cijfers voor 2021 tot en met 2022 bekijken. Dat de algehele prijsstijging dan hoger is dan het jaar ervoor, staat nu al vast. Of het fonds navenant gaat indexeren, is nog zeer de vraag. Kellermann: „Het is belangrijk om de verwachtingen te temperen richting het einde van dit jaar.”
Het fonds wil per januari 2026 overstappen naar het nieuwe stelsel. „Dat kunnen we niet doen met een lege kas.” einde citaat.
Het feit dat deze pensioenfondsen PME, ABP en PFZW een besluit genomen hebben over invaren zonder een spat met u te overleggen, laat staan hun besluit met daarin de belangenafweging tot op dit moment hebben gepubliceerd dan wel kenbaar gemaakt hebben aan de pensioengerechtigden bij het fonds spreekt boekdelen. Men wil u overrulen op alle fronten, zelfs via het parlement, zodat u niet kunt voorkomen dat u onteigend wordt.
Bezwaar maken is het devies, want niet geschoten is per definitie mis blijkt uit de box 3 zaak. De wetgeving van box 3 is in strijd met het eigendomsrecht en discrimineert, maar je moet wel en altijd je vinger opsteken. Zie daarover Annemarie van Gaal in de Telegraaf. We gaan een land van bezwaarmakers worden tegen alle onteigeningen die de Staat der Nederlanden op zijn burgers pleegt.
Hierna de boodschap van diezelfde staat en DNB, die uw aanvullend pensioen in de houdgreep en hebben en nog steviger houden ten bate van beleggers, banken,vakbondsbestuurders en de overheid en de pensioengerechtigden langzaam maar zeker wurgen.
En laat u niets wijsmaken met de regelrechte valse propaganda: jonge en oud hebben hier een gezamenlijk belang. De tegenstelling is valselijk gecreëerd ten bate van hun eigen zakken.
De tekst:
"Na ABP en PME gaat ook pensioen bij Zorg en Welzijn omhoog, met bijna 3 procent
AMSTERDAM - Na het indexatienieuws van ABP en PME, laat nu ook pensioenfonds PFZW (zorg en welzijn) weten de pensioenen te verhogen met 2,7%. Hoewel bestuursvoorzitter Joanne Kellermann zegt dat het niet uit de lucht komt vallen, noemt ze het besluit historisch. Opvallend is dat het fonds de laagste beleidsdekkingsgraad heeft van de drie grote fondsen, maar tot nu toe de hoogste indexatie doorvoert.
Joanne Kellermann is zichtbaar opgelucht als ze het nieuws vertelt: „De indexatie geldt voor alle deelnemers, de nog werkenden en de gepensioneerden.” De verhoging gaat in vanaf 1 oktober en niet met terugwerkende kracht. „Dat laatste heeft met de uitvoering te maken. Je loopt anders het risico dat er in die afgelopen maanden mutaties zijn geweest die je niet hebt verwerkt, zoals echtscheidingen die misschien niet zijn doorgegeven. En je wilt geen fouten maken.”
Omdat de dekkingsgraad van PFZW boven de 105% uitkomt, mag het fonds vanaf 1 juli de pensioenen verhogen op basis van de inflatiecijfers van 2021. Kellermann: „Het is een eerste, concrete stap richting het nieuwe stelsel. Ik ben vooral heel opgelucht omdat ik nu pas merk hoe zwaar het is voor gepensioneerden om ieder jaar weer te moeten horen: ’Denk eraan, misschien moeten we uw pensioen wel verlagen’.”
Ze kijkt bedachtzaam als ze daaraan toevoegt: „Moet je nagaan dat er een hele generatie gepensioneerden is die een verhoging nog nooit hebben meegemaakt. En dat geldt ook voor een hele generatie werkenden.” In 2008 hebben deelnemers van het fonds voor het laatst een volledige indexatie gekregen en in 2014 voor minder dan een procent.
Nog geen wet
PFZW, met deelnemers in vooral de zorg en welzijnssector, kijkt voor de verhoging naar de prijsindex in de periode september 2020 tot en met september 2021. „Die referentieperiode ligt al jaren vast in ons beleid. Omdat we wat later in het jaar zitten dan bijvoorbeeld juli tot en met juli en dus de hogere inflatie van later in het jaar meepakken, komt onze indexatie hoger uit.”
Door deze stap te zetten, laat het fonds meteen weten dat het de intentie heeft in te varen in het nieuwe stelsel. „Het is een beetje gek, natuurlijk, want de wet is nog niet eens door de Tweede Kamer. Dus het is voor ons moeilijk in te schatten wat dit precies betekent voor de pensioenen.” Ze snapt wel dat mensen denken: is dit niet de verkeerde volgorde? Ondanks dat, staat Kellermann geheel achter de stap. „Want natuurlijk had iedereen gehoopt dat die wet er inmiddels zou zijn.”
Is het niet zo dat pensioenfondsen willen meedoen aan een goed nieuwsshow, en ze daarom overgaan tot indexatie om de deelnemers blij te maken? „Nee, het is geen goed nieuws. Het is nooit goed nieuws als de rentes ineens zo snel oplopen. Het is nooit goed nieuws als er een oorlog gaande is op ons continent. En dat zie je terug in de slechte rendementen dit jaar.”
Kellermann legt uit hoe ze ermee zat dat pensioenfondsen jarenlang in de omgekeerde situatie zaten. „De rendementen waren fantastisch, maar steeds was er de dreiging dat we de pensioenen moesten verlagen. Nu is de situatie omgekeerd. En nu het wel kan en mag, gaan we indexeren.”
Indexatie voor iedereen
Ze is vooral blij dat het pensioenfonds dit nu kan doen voor iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt of gepensioneerd is. Want het indexeren hadden ze ook kunnen uitstellen, en dat hebben ze niet gedaan. „Maar we zijn er ook bescheiden over.”
Want de koopkracht wordt bij lange na nog niet goedgemaakt. „Dus ondanks onze opluchting is het geen reden om een feestje te vieren. Deze indexatie gaat over de inflatie van vorig jaar, en inmiddels voelt iedereen een grotere prijsstijging in de portemonnee.”
In oktober zal het fonds de cijfers voor 2021 tot en met 2022 bekijken. Dat de algehele prijsstijging dan hoger is dan het jaar ervoor, staat nu al vast. Of het fonds navenant gaat indexeren, is nog zeer de vraag. Kellermann: „Het is belangrijk om de verwachtingen te temperen richting het einde van dit jaar.”
Het fonds wil per januari 2026 overstappen naar het nieuwe stelsel. „Dat kunnen we niet doen met een lege kas.” Wat nog wel een grote wens is van Kellermann, is deelnemers meer te betrekken bij het pensioen. „We hebben veel vrouwen in de zorg en die over het algemeen meer bezig willen zijn met mensen dan met cijfers. Toch is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun financiële situatie nu en later.”
 
Lees hier meer