Zondag 26 juni 2022 Volkskrant.
VVD-senioren: "De grote inhaalslag moet bij de pensioenen nog worden gemaakt: ‘We willen voorkomen dat straks een generatie op nul begint in het nieuwe stelsel’ "
Interview in de Volkskrant vanochtend met een paar senioren en Willem Noordman, Erik Lutjes hoogleraar pensioenen UvA en van Aegon en pensioenadvocaat, en Marieke Knoef, directeur Netspar.
 
(reactie Wilma Berkhout)
The usual suspects met het usual gewenste beeld bij het nieuwe pensioen.
Dit zegt mevrouw Knoef vandaag: "Een hoge projectierente in het nieuwe stelsel kent dat probleem niet, aldus hoogleraar Knoef. ‘Mocht het onverhoopt tegenzitten op de financiële markten dan moeten de uitkeringen van de ouderen, die eerder voordeel hadden van een hoge projectierente, omlaag.’"
Vooral dat onverhoopt tegenzitten. Ik heb nu twee vragen voor mevrouw Knoef (andere ONAFHANKELIJKE deskundigen dan Noordman en Knoef hebben er nog heel veel meer, maar vooralsnog twee):
1) Zouden de pensioenen dan nu al met 5% verlaagd moeten worden als de WTP al was ingevoerd? De beurzen zijn gezakt met 10 %.
2) Het beschermingsrendement is in werkelijkheid rente afdekking. En dat is weer hetzelfde als beleggen in lang lopende staatsleningen. In de WTP staat dat pensioenfondsen er van uit moeten gaan dat minstens 65% van het vermogen van gepensioneerden in laag rentende staatsleningen wordt belegd. Hoe denkt mevrouw Knoef dat je daarmee de inflatie kan compenseren?
(Met dank voor de vragen aan Emiel Stolp!)

Lees hier het bericht in de Volkskrant (helaas alleen voor de abonnees van de Volkskrant)