20220802 Henk Hemmers

Donderdag 28 juli 2022 Analyse van wiskundige Henk Hemmers.
(publiceert o.a. samen met professor Bernard van Praag (NBP) onafhankelijke artikelen over het pensioenstelsel.)
Henk Hemmers: "Er wordt gelogen en bedrogen door de voorstanders van het pensioenakkoord. Zo zei de heer Swank (als directielid DNB) het volgende in een artikel van het FD van 14 maart 2019:‘Dit pensioenstelsel loopt op zijn laatste benen’ en DAT HEEFT DEELS TE MAKEN MET DE LAGE RENTE, MAAR VOORAL OOK MET

DE GESTEGEN LEVENSVERWACHTING EN DE VERGRIJZING. De jaarverslagen van het ABP zeggen heel iets anders. Analyse mutatie dekkingsgraad ABP cumulatief van 2008 t/m 2020.
Dekkingsgraad 2007............ 140%
Toename levensverwachting - 8,3%
Effect rekenrente.................. - 104,4%
Overrendement.......................... 68,5%
Overige effecten.................... - 2,3%
Dekkingsgraad 2020................. 93,5%
Dit tabelletje laat meteen zien hoe DNB de FD lezer bedriegt met zijn uitspraken.
Voor het PFZW en de PME gelden gelijksoortige cijfers.
Het laat ook zien dat het CPB de zaak bedriegt, want het CPB stelt dat het overrendement dient voor de indexatie. Wel overrendement zat, maar 0,0 indexatie of zou het CPB een aangepaste definitie voor overrendement hebben bedacht?"