Vrijdag 26 augustus 2022 Omroep Max.
Nieuwe column van Cees Grimbergen over Zwarte Zwanen.
Quote:
" In werkelijkheid hebben de Dagobert Ducks van deze wereld meer voordeel bij het huidige pensioensysteem dan de gewone pensioenpremiebetalers en gepensioneerden.(........)
(reactie Wilma Berkhout) Ik las de Code en viel van mijn stoel. De werkers in de pensioenwereld gaan zélf over hun eigen integriteit. Jaarlijks rapporteren ze aan de Monitoringcommissie of ze ‘beheerst beloond hebben’, ‘leerden van fouten’ en ‘integer waren’. ‘Ja’, luidt het steevaste antwoord van alle pensioenfondsen.
En wat doet de Monitoringcommissie met dat ‘Ja, wij zijn integer’? Die accepteert dat als de waarheid. De voorzitter van de Monitoringcommissie, Margot Scheltema, lichtte deze werkwijze in Zwarte Zwanen toe. Scheltema: ‘De Code is een serie afspraken die kwaliteit van bestuur, beleid en toezicht beogen te versterken. Ik kan niet controleren of pensioenfondsen de waarheid spreken.’ Bekijk het fragment."
 
Lees hier het artikel en bekijk hier het fragment 

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant