nieuws

Vrijdag 26 augustus 2022 Omroep Max.
Nieuwe column van Cees Grimbergen over Zwarte Zwanen.
Quote:
" In werkelijkheid hebben de Dagobert Ducks van deze wereld meer voordeel bij het huidige pensioensysteem dan de gewone pensioenpremiebetalers en gepensioneerden.(........)
(reactie Wilma Berkhout) Ik las de Code en viel van mijn stoel. De werkers in de pensioenwereld gaan zélf over hun eigen integriteit. Jaarlijks rapporteren ze aan de Monitoringcommissie of ze ‘beheerst beloond hebben’, ‘leerden van fouten’ en ‘integer waren’. ‘Ja’, luidt het steevaste antwoord van alle pensioenfondsen.
En wat doet de Monitoringcommissie met dat ‘Ja, wij zijn integer’? Die accepteert dat als de waarheid. De voorzitter van de Monitoringcommissie, Margot Scheltema, lichtte deze werkwijze in Zwarte Zwanen toe. Scheltema: ‘De Code is een serie afspraken die kwaliteit van bestuur, beleid en toezicht beogen te versterken. Ik kan niet controleren of pensioenfondsen de waarheid spreken.’ Bekijk het fragment."
 
Lees hier het artikel en bekijk hier het fragment