Dinsdag 30 augustus 2022 FD.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Eens met dit opinieartikel van twee (oud)collega's.
In box 2 krijg je gewoon huurtoeslag en zorgtoeslag en wordt een eventuele eigen bijdrage aan de Wlz geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot box 3 vermogen dat wel meetelt.
Het is goed dat de fictieve rente op spaargeld niet meetelt, want dat was spookinkomen. Maar alle reële, werkelijke rendementen kunnen wat mij betreft tegen exact hetzelfde tarief worden belast als in box 1. Dat was voor 2001 ook zo.
De automatisering is intussen zo veel verder dat dat niet tot uitvoeringsproblemen hoeft leiden.
Quote:
"In de Voorjaarsnota 2022 geeft het kabinet een voorzet voor het zwaarder belasten van box 3, en enigszins van box 2. Hierdoor zal de ongelijke belastingdruk tussen inkomsten uit vermogen en inkomsten uit arbeid enigszins gelijk worden getrokken. Niet alle ‘voordelen’ van box 2 worden zo opgelost. Door de mogelijkheid jezelf als directeur–grootaandeelhouder een laag salaris toe te kennen, kan belastingheffing jarenlang worden uitgesteld. Daarnaast wordt in box 2 geschoven privé-vermogen, zolang het niet wordt uitgekeerd, op geen enkele wijze belast.
Een grotere bron van onrechtvaardigheid is dat box 2 niet meetelt bij het bepalen van de zorgtoeslag, huurtoeslag en — in dit kader vooral van belang — de eigen bijdrage aan de zorg vallend onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg).
Zorgbehoevenden die langer dan vier maanden moeten worden opgenomen in een instelling voor langdurige zorg, of beschermd wonen, moeten een eigen bijdrage betalen die varieert van €0 tot een maximum van €2.506 per maand. De eigen bijdrage wordt bepaald door zowel het inkomen als het spaargeld/vermogen; box 1 en 3 tellen daarbij wel mee, maar merkwaardig genoeg box 2 niet."
 
Lees hier het artikel uit FD