Donderdag 13 oktober 2022 Jos Berkemeijer.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Schandalig!!!!
Lees de presentatie van Jos Berkemeijer. Zijn conclusie:
"Conclusie
Helaas biedt ook dit rapport onvoldoende antwoord op de voornaamste vraag: is er in het nieuwe stelsel naar verwachting voor alle generaties sprake van een koopkrachtig stabiel pensioen na pensioendatum?
Uitermate teleurstellend is dat zelfs met hulp van uitvoerende organisaties en wetenschappelijke bureaus het niet mogelijk blijkt om aan de hand van eenvoudige en beperkte voorbeelden antwoord te geven op deze vraag. Als het al niet mogelijk blijkt om in een deskundigenrapport goed onderbouwd uit te leggen hoe een pensioen zich zal ontwikkelen, hoe moeten we het nieuwe pensioenstelsel dan aan een deelnemer uitleggen?
Het rapport toont inhoudelijk aan dat senioren en gepensioneerden in het nieuwe stelsel grosso modo geen (eerder) koopkrachtig pensioen zullen opbouwen. Jongeren daarentegen zullen een naar verwachting t.o.v. het huidig stelsel discutabel 'buitensporig hoog pensioen' (30% tot 60% meer) opbouwen, met een nog altijd gerede casino-achtige kans op halvering of op verdrie- of zelfs verzesdubbeling van hun pensioen in een slecht of goed weer scenario."
 
Klik hier voor het bericht op Linkedin