Zaterdag 15 oktober 2022 Wynia's Week.
 
(reactie Wilma Berkhof) 
Bomhoff legt helder uit wat voor onethisch beleid DNB (Klaas Knot en Tjerk Kroes) jegens pensioenfondsen voeren en al 16 jaar hebben gevoerd.
Vanwege de rekenrente dwong DNB pensioenfondsen om zich te verzekeren tegen een dalende rente om de dekkingsgraden op peil te houden.
Maar in principe lopen fondsen geen renterisico. Wel drie andere risico's en dat legt Bomhoff uit. Het kunstmatige en fictieve renterisico is afgedwongen door DNB via het FTK. Dat laatste is in strijd met het feit dat jaarrekeningen een juist beeld moeten geven van de activa en passiva. Bij de passiva, de pensioenverplichtingen, werd en wordt een vals beeld afgedwongen.
Quote:
" Hiervoor zal Klaas Knot zich met zijn DNB moeten verantwoorden, zowel in de juridische procedure van Lakeman, als tegenover de miljoenen gepensioneeerden die samen 50 miljard hebben verloren." Unquote.
Dit is de essentie van de procedure die Lakeman voor de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam voert. Zitting 27 oktober 2022.
Maar het is nog erger. DNB maakt banken rijker ten koste van het geld van (toekomstig) pensioengerechtigden.
Quote 2:
"En het is nog erger: Jean Frijns en Jelle Mensonides, twee ervaren ex-toppers bij het ABP, hebben op 29 september in ‘Pensioenpro’ onthuld dat DNB-eind vorig jaar de rente zag stijgen en toen eenzijdig aangepaste berekeningen heeft opgelegd aan de pensioenfondsen om maar vol te kunnen houden dat de rente nog steeds gevaarlijk laag was. Drie onafhankelijke experts tekenden protest aan maar DNB zette door.
Ondertussen hield DNB’s directeur onderzoek Tjerk Kroes vol, dat al zulke berekeningen volkomen onafhankelijk waren van DNB en werden uitgevoerd door externe universitaire specialisten. Onethisch optreden van een toezichthouder die zo probeerde om fondsen onder druk te houden, zodat ze maar zouden instemmen met DNB’s nieuwe pensioenwet.
Als pensioenfondsen armer worden omdat de beurs daalt is dat jammer maar niet verwijtbaar en de beurs herstelt wel weer. Maar als pensioenfondsen permanent 50 miljard armer worden omdat Klaas Knot ze een onzin-theorie over lage rente dwingend heeft opgelegd, is daar iets aan te doen. Exit Knot en Kroes, en toezicht op pensioenfondsen weg bij DNB." Unquote.
Een team met onafhankelijke pensoenexperts en met grote expertise over jaarrekeningen is in de weer samen met Lakeman.
Laten we hopen dat de rechter het onethisch gedrag van DNB afstraft en recht doet aan 12 miljoen (toekomstig) gepensioneerde Nederlanders.
Bijkomend voordeel: kan die Wet toekomst pesioenen meteen naar de prullebak.
 
Lees hier het artikel