Zaterdag 15 oktober 2022 FD.
 
(reactie Wilma Berkhout) Bijzonder hoogleraar Bastiaan Starink (Tilburg-Netspar), betaald door PwC, wil de er in deze barre economische tijden nu minder pensioenpremie hoeft te worden betaald ten gunste van je salaris nu.
Quote:
"Zullen de vakbonden niet massaal ageren tegen wat zij zien als een uitholling van het pensioen, terwijl werkgevers gewoon de lonen fors moeten verhogen?
Wellicht wel, maar als die loonsverhogingen ontoereikend zijn, is mijn voorstel wel degelijk interessant. Uiteraard kan worden gedacht aan een collectieve afspraak om bijvoorbeeld niet meer dan 50% van de pensioenpremie hiervoor te mogen gebruiken.(......)
Want zeg nou eerlijk: het is mooi als je op je oude dag genoeg te eten hebt, maar als je vandaag sterft van de honger heb je daar niets aan."Unquote.
De leerstoel is van Price, Waterhouse, Coopers. Dan weet je het toch wel. Onderdeel van de .................netwerkcorruptie?
Zie je wel. In de cijfers van Carola Schouten met de vergelijking van het oude stelsel en het nieuwe stelsel gingen jongeren tot wel 9 maal hun pensioen er potentieel op vooruit. Dus daar kan wat vanaf....?
Zou Starink een vazal zijn van het neoliberale pact in ieder geval in Nederland om het hele pensioen maar zo veel mogelijk uit te hollen? Het laatste collectieve, solidaire uitstekende stelsel afgebroken en geen pensioenen meer. Ieder voor zich en god voor ons allen en de rijken de centen en de loosers de voedselbanken en drie banen om de rijkdom van de rijken in stand te houden? Moderne slavernij.
Laat deze zin nog maar eens goed tot je door dringen:
"Want zeg nou eerlijk: het is mooi als je op je oude dag genoeg te eten hebt, maar als je vandaag sterft van de honger heb je daar niets aan."
Ze zijn hier net zo erg als in Engeland.
 
Lees hier het artikel in FD (helaas alleen met een abonnement FD)