Maandag 17 oktober 2022 PensioenPro.
Adri van der Wurff
 
(reactie Wilma Berkhout)
Belangrijke en ernstigre waarschuwing aan het adres van minister Schouten, de sociale partners en de Pensioefederatie: " stap uit een voor 12 miljoen mensen dodelijke tunnelvisie."
Hij beargumenteert hekder waarom en adviseert heel goed naar Pieter Omtzigt te luisteren.
Quote:
"Deze effecten kunnen natuurlijk weggewerkt worden met alle toedelings- en uitnameregels waarin de wet voorziet. Maar mij valt op dat die verschillen helemaal niet weggewerkt zijn. Blijkbaar is het echt zo bedoeld, door de fondsen en door de minister. Eerder trof ik al dergelijke buitengewoon hoge resultaten voor jongeren aan in een risicopreferentieonderzoek. Blijkbaar is dit wat men eerlijker vindt, zonder uit te leggen waarom.
In de open brief schrijven de sociale partners en de Pensioenfederatie ondertussen dat andere oplossingen, zoals aanpassing van de rekenrente, nieuwe problemen opleveren voor de verdeling tussen leeftijdsgroepen. Terwijl uit gegevens van hun eigen fondsen blijkt dat het nieuwe stelsel dit ook doet, en misschien nog wel sterker.
De Tweede en Eerste Kamer vellen het uiteindelijke oordeel over het wetsvoorstel, op de manier en met de informatie die de Kamerleden daarbij nodig achten. Econometrist en pensioenspecialist Pieter Omtzigt weet prima welke informatie belangrijk is, en hij kent bovendien het belang van tegenmacht, wat Jaarsma en de sociale partners daar ook van vinden.
Uit handen geven
Meer in het algemeen moeten de oorspronkelijke partijen bij het pensioenakkoord het project uit handen geven. De beoordeling of ermee doorgegaan moet worden, ligt nu bij anderen. Niet bij de pensioenfondsdeelnemers: zij kunnen nauwelijks collectief en zeker niet individueel bezwaar maken tegen de overgang naar het nieuwe stelsel.
Vanwege dat grote en onmondige belang van alle deelnemers, jong en oud, slapend of actief, is het cruciaal dat er door kritische mensen gekeken wordt naar scenario’s waarin het tegenzit of echt fout kan gaan. Deze tijd vraagt daar zeker om. Het is in ieders belang te onderzoeken of we op het punt staan een tunnel in te rijden die vooral naar ellende voert. Dan zijn namelijk de nu al gemaakte kosten maar een schijntje van wat we te verliezen hebben."Unquote.
 
Lees hier het artikel in PensioenPro