Maandag 17 oktober 2022
 
Brief van drs. Henk Hemmers die is gestuurd naar de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.
Henk Hemmers is wiskundige en heeft diverse artikelen op pensioengebied samen met Professor Bernard van Praag geschreven (onder andere in MeJudice).
 
(reactie Wilma Berkhout)
Hij is de rekenaar zeg maar. Zij weerlegden onder andere dat het voor jongere beter is om een degressie opbouw te hebben, die in de Wtp wordt ingebouwd. Sterker Van Praag en Hemmers rekenden voor dat zowel jongeren als ouderen er op achteruitgaan.
De grootste fout en kostenverslindende afschaffing van de doorsneepremie in de Wtp brengt hij nogmaals onder de aandacht van de Tweede Kamer.
Dat maakt dat jongeren in de berekening een 9 tot 10 (!!) maal hoger pensioen krijgen (ten koste van ouderen).
Dit zegt Henk Hemmers er over.
Quote:
"De minister stelt:
“ ….. Het probleem van de rentegevoeligheid op één moment van invaren, is minder groot dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Het is belangrijk om bij dit vraagstuk als eerste te benadrukken dat het ook in het nieuwe pensioenstelsel nog steeds draait om de vraag welke pensioenuitkering een deelnemer of pensioengerechtigde naar verwachting krijgt. Welswaar wordt de opbouw…………………….. “
In principe heeft ze gelijk, want het is niet de rekenrente die tot de grootste anomalie leidt, maar het is de afschaffing van de doorsneesystematiek, die tot belachelijk grote variaties in de pensioenuitkering leidt.
Daar heeft ook het CPB al jaren geleden voor gewaarschuwd.
Onderstaande berekening laat zien dat het voorstel voor afschaffing van de doorsneesystematiek ronduit belachelijk is, want in de meest minimale variant krijgen de jongste deelnemers een pensioenuitkering van circa 1,5 maal de laatste pensioengrondslag en dat kan oplopen tot 10 maal de laatste pensioengrondslag gedurende 24 jaar uitkering."Unquote.
Lees zijn berekeningen.
 
Klik hier voor de brief van Henk Hemmers aan commissie SZW
Lees hier verder op website van Koepel Gepensioneerden