De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen heeft voor deze conferentie een uitnodiging ontvangen. Deze conferentie, die onderdeel is van het debat Pensioenbewustzijn, is op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de SER georganiseerd.

Voorafgaand aan de conferentie heeft de Pensioencommissie een drietal panelgesprekken met een breed samengestelde groep van betrokkenen en deskundigen gehouden. De Pensioencommissie verwerkt de uitkomsten van die gesprekken en de conferentie in een rapport van bevindingen. Dit zal zij vervolgens aanbieden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De deelnemers aan de gesprekken werd gevraagd vanuit hun eigen deskundigheid en betrokkenheid een aantal vragen te beantwoorden, t.w.:

* welke ervaringen hebben zij met het gebrek aan pensioenbewustzijn, met daarbij onderscheid naar ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen en onbekendheid met de AOW (bijv. 2015-maatregel);
* welke acties worden ondernomen ten aanzien van informatie en communicatie over (het belang van) pensioen en wat zijn de ervaringen daarmee;
* wat is bekend over de oorzaken van het geringe pensioenbewustzijn en hoe zou dit toekomstige acties moeten beïnvloeden;
* welke acties om het pensioenbewustzijn te vergroten zijn vervolgens mogelijk en
* hoe zou de verantwoordelijkheid voor pensioenbewustzijn verdeeld moeten worden over individu, sociale partners, werkgever, pensioenuitvoerder, overheid.

Ook u kunt reageren, door uw opvattingen over ‘pensioenbewustzijn en de mogelijkheid dit te vergroten’ op papier te zetten. Voor 13 november 2007 kunt u uw reactie insturen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post: SER, t.a.v. H. van der Meer, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag.