ABP stelt in de studie ‘Ons pensioen: Flexibel en vergrijzingsbestendig’, dat het Nederlands pensioenstelsel goed in staat is om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Verworpen wordt de stelling van het Centraal Planbureau (CPB) dat het huidig stelsel onbetaalbaar is. Ook verwerpt ABP de voorstellen om de pensioenleeftijd te verhogen evenals het aantasten van het bodempensioen (AOW). Het lijkt erop dat de NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, door deze studie het gelijk aan zijn zijde krijgt.

De ABP-stellingname heeft bij de Tweede-Kamerleden niet geleid tot verandering van inzicht over de aanpak van de vergrijzingsproblematiek, aldus het Financiëel Dagblad van 22 augustus.

De NBP wil de strijdende partijen om de tafel krijgen om een juiste discussie te laten voeren over de vergrijzingsproblematiek. Duidelijk gemaakt moet worden of en hoe voorbarig de door de politiek nu voorgestelde (en in onze ogen) draconische maatregelen zijn.
Het is daarom de hoogste tijd voor het ‘Nationaal pensioendebat’ dat de NBP al langer noodzakelijk acht.