Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de tweede kamer betreffende nieuwe spelregels voor pensioenfondsen om een nog grotere buffer aan te houden dan nu het geval is.

Dit onder de noemer Financieel Toetsing kader. In laatste blad is hier aandacht en uitleg aan gegeven. Wij als NBP, zijn fel tegenstander van dit voorstel omdat het onnodig is om nog grotere buffers aan te houden. Tevens heeft het tot gevolg dat er zeker de komende 10 á 15 jaar niet geïndexeerd zal worden. Bijgaande brief kunt u afdrukken en na ondertekening opsturen naar vernoemd adres in de brief.

Op deze wijze kunt u kenbaar maken dat ook u het niet eens bent met het wetsvoorstel.