Bijdrage van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen in de huidige maatschappelijke discussie over de hoogte van de AOW-leeftijd.
De kernvraag voor de NBP is: “welke economische gevolgen heeft een startleeftijd van de AOW op 65 jaar voor Nederland op lange termijn”? In bijgaand document vindt u daarop onze mening, waarbij wij uitgaan van een welvaartsvaste AOW.
 
Lees hier de hele bijdrage.