item webimage 20180817105531 eer AOW

Wie nu werkt moet de mogelijkheid krijgen om zelf te sparen voor een hogere AOW-uitkering. Dit idee moet de impasse rond de pensioendiscussie doorbreken. Het is afkomstig van pensioenconsultant John Westerbrink, Charles Verhoef van de zzp-organisatie “Zelfstandigen Bouw” en hoogleraar internationaal pensioenrecht Hans van Meerten.

Zelf sparen voor meer AOW is minder revolutionair dan het lijkt: in Frankrijk en Duitsland bestaat die mogelijkheid al.

Vertrouwen kwijt
Het is een alternatief voor mensen die voor hun pensioenvoorziening niet meer afhankelijk willen zijn van een pensioenfonds, omdat ze daarin geen vertrouwen hebben. Door de regels die de overheid hanteert ten aanzien van pensioenfondsen worden de uitkeringen al lange tijd niet meer geïndexeerd en bovendien dreigen kortingen, terwijl de pensioenpremie stijgt. Dat heeft het vertrouwen in het pensioenstelsel ondermijnd, vinden de 3 deskundigen. Deelnemers leggen wel geld in, maar hebben geen idee wat ze er ooit voor terugkrijgen. Extra sparen voor meer AOW geeft een grotere zekerheid, hoewel de pensioenspecialisten eraan toevoegen, dat de opbrengst van het ingelegde geld minder kan zijn, dan wanneer hetzelfde bedrag door een pensioenfonds wordt belegd. Het nieuwe AOW-stelsel met de mogelijkheid om extra in te leggen blijft volgens de 3 pensioendeskundigen functioneren als een omslagstelsel.

Plannen gaan naar de minister
De plannen zullen binnenkort worden voorgelegd aan minister Koolmees. Die wees het pensioenakkoord dat werkgevers en vakbeweging kortgeleden bereikten van de hand. Beide organisaties wijzen persoonlijke pensioenpotjes juist af, omdat die minder opbrengen dan wanneer het pensioenvermogen collectief wordt belegd. Volgens zzp-belangenbehartiger Charles Verhoef valt er veel af te dingen op de motivatie van de vakbeweging: “Die is meer met zichzelf bezig dan met het belang van de gepensioneerden”, zegt hij vandaag (14 augustus 2018) in De Telegraaf.