item webimage 20180819113459 vakbeweging

Dat Nederlandse gepensioneerden nu opgezadeld zitten met door de overheid ingestelde pensioenregels die in hun nadeel uitpakken heeft deels te maken met het feit, dat de vakbeweging in het verleden te weinig kennis had met betrekking tot de pensioenproblematiek en er ook onvoldoende interesse voor had.

De discussie over hogere lonen had een grotere prioriteit dan het pensioen. Daardoor kon het gebeuren dat de bonden akkoord gingen met het invoeren van de risicovrije rente als rekensystematiek, waardoor de pensioenen al jarenlang niet meer geïndexeerd zijn.

Dat zegt oud-FNV’er Jan Willem Dieten, die bijna tien jaar lang de eerste werknemersonderhandelaar in de Pensioenkamer van het ABP was. Dieten was lange tijd invloedrijk bij de FNV en in de pensioenwereld. Hij was bestuurslid bij PGGM en hoofdonderhandelaar over de cao van het rijk. Hij behoorde tot de kritische vakbondsbestuurders van de FNV, die eraan bijdroegen dat het Pensioenakkoord uit 2010 strandde en het bestuur van Agnes Jongerius aftrad. Hij is nu met pensioen. Jan Willem Dieten doet zijn uitspraken in een interview met het FD.

Geen persoonlijke pensioenpotjes
Dieten ziet niets in het idee van persoonlijke pensioenpotjes, waarmee het kabinet lijkt te sympathiseren en dat nu door werkgevers en vakbeweging is afgewezen. Hij is voorstander van een aangepaste rekenrente, waardoor pensioenfondsen in de toekomst weer zouden kunnen indexeren. Gepensioneerden moeten in ruil daarvoor een minder harde garantie op een pensioenuitkering van een tevoren vastgestelde omvang accepteren. “Het momentum voor individuele potjes is voorbij”, zegt Jan Willem Dieten.

Vakbeweging was te rigide
Dieten vindt dat de vakbeweging zich in het verleden in de pensioendiscussie te hard heeft opgesteld. Er mocht niet getornd worden aan de pensioengarantie. Als hij nu op die discussie terugkijkt had de vakbeweging zich in zijn visie soepeler kunnen opstellen en dat had kunnen leiden tot betere pensioenafspraken, dan de regels waarmee gepensioneerden nu worden geconfronteerd.

Minister Koolmees is niet uit op een oplossing
De oud-FNV-man is niet tevreden over de rol die minister Koolmees op dit moment in de pensioendiscussie speelt. Die wees onlangs een concept-pensioenakkoord tussen werkgevers en vakbeweging af en wil niet tornen aan de hoogte van de rekenrente. “Wat Koolmees doet, noem ik het probleem koesteren. Totaal niet oplossingsgericht”. Volgens Dieten wil minister Koolmees de sociale partners tóch naar individuele potten duwen, omdat D66 en de VVD dat zo graag willen. “Zij zijn de vertolkers van een marktgedreven gedachtegoed, dat ook de verzekeraars aanhangen”. De minister is roomser dan paus DNB, want die stond wel open voor aanpassing van de rekenrente, aldus Dieten.

Hele artikel lezen?

Ga naar: www.pensioenpro.nl