item webimage 20180822113139 pensioenpotje

Een deel van de ruim 1,2 miljoen Nederlanders die o.a. via een verzekeringsmaatschappij een persoonlijk pensioenpotje hebben, beschikbare premie genaamd, zien hun pensioen soms voor de helft verdampen. Ze zijn het slachtoffer van de extreem lage rente.

Op het moment dat ze met pensioen gaan, wordt die rente als uitgangspunt genomen voor hun feitelijke pensioenuitkering. Hoewel hun spaarpot aardig is gevuld, blijft er uiteindelijk van dat persoonlijke pensioenpotje in de praktijk door de lage rente weinig over.

Groot alarm
Het is de Volkskrant die daarover vandaag (maandag 20 augustus 2018) alarm slaat. De krant spreekt van een stil drama en sprak een hoofd personeelszaken van een middelgroot bedrijf, waar de pensioenvooruitzichten door de dalende rente de laatste jaren voor sommige pensioendeelnemers bijna gehalveerd zijn, hoewel er veel kapitaal opzij is gezet.

Stil probleem
Het is een ‘stil probleem’ omdat het geen rol speelt in het overleg van werkgevers, vakbeweging en kabinet over de hervorming van het collectieve pensioenstelsel. Integendeel: de vakbeweging en de werkgevers zijn sterk tegen de introductie van persoonlijke pensioenpotjes. Het kabinet lijkt wèl te streven naar de introductie van zo’n persoonlijk pensioen, misschien niet direct vergelijkbaar met een zogenaamde ‘beschikbare premie’, waar het in het Volkskrant-artikel om gaat, maar de vrees bestaat dat het daar op den duur wel in zou kunnen uitmonden.

Alle risico ligt bij de werknemer
Bij de persoonlijke pensioenpotjes, waarover de Volkskrant schrijft, wordt het risico van een tegenvallende economische ontwikkeling eenzijdig bij de pensioendeelnemer gelegd. In het collectieve pensioenstelsel waarover in Den Haag discussie plaatsvindt en dat voor de meeste Nederlanders geldt, zijn de risico’s evenwichtiger verdeeld, zodat tegenvallers van deze omvang zich niet kunnen voordoen.

200 Euro in plaats van 500
De Volkskrant beschrijft het voorbeeld van een werknemer die na 46 jaar met pensioen ging en op basis van zijn persoonlijke pensioenafspraken rekende op een maandelijkse uitkering van 500 euro. Toen hij met pensioen ging bleek daarvan door de lage rente nog maar 200 euro per maand over te zijn.

Meer lezen? Lees dan onderstaande artikelen uit de Volkskrant:

Lage rente neemt hap uit pensioen

Hoe werkt dit in de praktijk uit?