item webimage 20180826114811

Het vermogen van 65-plussers is helemaal niet zo groot als beleidsmakers denken. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als het rijk maatregel op maatregel blijft stapelen, raakt een deel van de senioren binnen korte tijd in financiële problemen, zeggen de onderzoekers.

Spaargeld is snel op
Omdat het beeld bestaat dat senioren vermogend zijn, worden ze geacht heel veel voorzieningen bedoeld om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, zelf te betalen.
Een woning zo verbouwen dat dit mogelijk is, wordt geraamd op 10.000 euro. Een woning verduurzamen vergt een investering van 40.000 euro. Met deze bedragen zijn ouderen snel door hun spaargeld heen en dat staat nog los van het feit, dat het vermeende vermogen doorgaans in de woning zit en niet vrij beschikbaar is.
Bovendien wordt de omvang van dat vermogen volgens de onderzoekers te optimistisch ingeschat. Veel van deze huizen voldoen niet aan moderne eisen en zullen minder opbrengen dan waarvoor ze in de statistieken staan.

BRON: Trouw, woensdag 22 augustus.

Hier vindt u het rapport.