item webimage 20180901105755 rem op pensioenleeftijd

De sterke groei van de gemiddelde levensverwachting in Nederland vlakt af. Geen leuk bericht voor wie heel oud wil worden, wel een reden om pas op de plaats te zetten als het gaat om het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook goed nieuws voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, die iets minder geld in kas hoeven te houden, omdat ze in de toekomst minder pensioen hoeven uit te keren..

De nieuwe cijfers zijn berekend door actuarissen van KPMG en bevestigen wat eerder al werd gedacht: de gemiddelde leeftijd stijgt minder hard dan de rekenmeesters van het kabinet kortgeleden nog dachten. Dankzij deze ontwikkeling hoeft de AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog, zo meldt De Telegraaf (31 augustus 2018).

Klimaat
Volgens KPMG is de levensverwachting van mannen die in 2018 worden geboren een half jaar lager dan in eerdere prognoses werd geraamd. Voor vrouwen is die een jaar lager. Dit komt doordat meer mensen eerder overlijden. Als oorzaak worden genoemd: de griep en de klimaatverandering die leidt tot meer hete zomers en koude winters, die bijdragen aan een hogere sterfte onder ouderen.

Volgens KPMG betekenen de nieuwe cijfers niet dat we minder lang leven. Het betekent wel dat de gemiddelde levensverwachting minder snel stijgt dan eerder was voorspeld.

Zie hier het onderzoek van KPMG.