item webimage 20180905183712 pensioen tegenvallen

De 1 miljoen werknemers die een individueel pensioen hebben, ‘beschikbare premieregeling’ genoemd, tasten volgens De Telegraaf in het duister over de hoogte van het pensioen dat ze uiteindelijk zullen ontvangen. De informatie aan deze groep is beneden de maat, zegt de krant.

 

Persoonlijk pensioen rukt op
Steeds meer werkgevers regelen het pensioen van hun personeel via zulke individuele potjes en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen, zo wordt verwacht.

Wie een ‘beschikbare premieregeling’ heeft als pensioenvoorziening betaalt maandelijks een premie. Dat geld wordt belegd, waarna de hoogte van de pensioenuitkering afhangt van de beleggingsresultaten en de rentestand. Anders dan bij het collectieve pensioenstelsel is er tevoren geen zekerheid over de uiteindelijke uitkering, omdat de hoogte daarvan afhangt van de economische ontwikkelingen.

Risico ligt bij de werknemer
‘Dat is handig voor de werkgever. Die hoeft immers geen reserves aan te houden voor het geval de beleggingsresultaten tegenvallen. Maar de werknemers krijgen te maken met extra onzekerheid’, schrijft De Telegraaf. De deelnemers aan dit soort regelingen worden slecht geïnformeerd, waardoor ze aan het eind van de rit met grote tegenvallers geconfronteerd kunnen worden.

Meer lezen?
Ga naar: www.telegraaf.nl