item webimage 20180909154640 nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een gordiaanse knoop. Wie niet goed oplet kan na het overlijden van de partner -als die tevens kostwinner is- in een diep, zwart gat vallen, zeker als tijdens het werkzame leven vaak van baan is gewisseld. In dat geval vervallen sommige pensioenaanspraken en wat er voor in de plaats komt is vaak niet genoeg voor een onbezorgde voortzetting van het leven door de nabestaanden.

Je moet er even voor gaan zitten....
Wie dit risico niet wil lopen, kan zich maar beter in de materie verdiepen of –misschien beter nog- deskundig advies inwinnen. De Telegraaf doet een poging om de valkuilen en de oplossingen in beeld te brengen, maar uit dit artikel blijkt ook hoe ingewikkeld de materie is. Voor wie tijd en zin heeft om er even voor te gaan zitten, hierbij een link: Veel manieren om het probleem van het nabestaandenpensioen goed op te lossen.