item webimage 20180914182502 koopkracht aow

Bijna alle Nederlanders (96%) gaan er in 2019 in koopkracht op vooruit, zo blijkt uit Prinsjesdag-stukken die zijn uitgelekt: gemiddeld +1,5%. Ook gepensioneerden krijgen er in 2019 1,5% bij, als althans de prognoses van het Centraal Planbureau kloppen, hetgeen het afgelopen jaar niet het geval was.

AOW
Dat de koopkracht van ouderen met 1,5% stijgt geldt voor mensen met een AOW. Voor wie een aanvullend pensioen heeft zien de cijfers er waarschijnlijk anders uit, omdat de aanvullende pensioenen al lange tijd niet zijn geïndexeerd.

Eerst zien, dan geloven
In de media bestaan stevige reserves ten aanzien van de mooie cijfers die het kabinet presenteert. In 2020 dienen zich alweer tegenvallers aan en zal het kabinet –zo wordt voorspeld- niet ontkomen aan nieuwe bezuinigingen.