item webimage 20180917101739 inleveren gepensjpg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de koopkrachtontwikkeling sinds de kredietcrisis opnieuw berekend, maar op een andere manier dan men gewend is.
Uit die nieuwe berekeningen blijkt dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden en uitkeringstrekkers enerzijds en gepensioneerden aan de andere kant fors groter zijn dan uit de gebruikelijke koopkrachtplaatjes van het kabinet naar voor komt.

Hoger aanvullend pensioen, dan meer pijn
Als het gaat om de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is er een verschil tussen ouderen die alleen AOW ontvangen en ouderen die daarnaast ook een (klein) aanvullend pensioen hebben.
Van gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar, nam de koopkracht in 2017 licht toe.
De koopkracht bij een aanvullend inkomen vanaf 20.000 euro per jaar daalde.

-12%
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft deze groep (ouderen met een aanvullend pensioen) sinds het uitbreken van de economische crisis het meest last van het niet of beperkt indexeren van de aanvullende pensioenen. De koopkracht van ouderen met een aanvullend pensioen van 20.000 euro of meer was in 2017 bijna 12% minder dan in 2008.

Bron: CBS